Nordea som kulturbærer

Nordeas kulturprogram ble etablert i 2008.

Våre kulturproduksjoner inkluderer både profesjonelle artister og unge talenter. Kultur handler imidlertid om mer enn underholdning på arrangementer. Vi ønsker å bidra til utviklingen av et mangfoldig kulturliv. I samarbeid med Norsk kulturskoleråd arbeider vi for å styrke kulturskolenes kompetanse innen entreprenørskap, produksjon og formidling. I perioden 2010 – 2018 arrangerte vi også Nordeas gratis julekonsert Desembertoner i Oslo domkirke. 

Samarbeid med Norsk kulturskoleråd

Nordea og Norsk kulturskolerådÅpnes i nytt vindu samarbeider om å gjøre kulturskolene mer synlige samtidig som vi har et felles mål om utvikling. Samarbeidet inneholder både prosjekter rettet mot lærere/ansatte og direkte mot elever.

Samarbeidet, som betegnes Nordea-prosjeket KUL-TUR, er innholdsrikt:

 • Kursprogram rettet mot lærere og ansatte i kulturskoler
 • Nettstedet Kulturskolebanken.noÅpnes i nytt vindu
 • Mentorprogrammet «Talent møter mentor» der unge kulturtalenter får mentorhjelp av høyt profilerte utøvere/kulturpersonligheter
 • Nordeas kulturskolepris
 • Tilretteleggelse for bruk av kulturskoleelever på fremføringsarenaer i Nordea 
 • Nordeas innovasjonsstipend
 • Opplæringstiltak rettet direkte mot kulturskoleelever

Hva er en kulturskole?

 • Norge har som eneste land i verden en lov som sier at alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud.
 • Ca. 100.000 elever, de fleste i alderen 9 til 15 år
 • Opplæring i ulike kulturuttrykk; musikk, teater, visuell kunst, sirkus, dans mm.
 • Tilbudet varierer frå kommune til kommune
 • Omfatter både bredde- og talentsatsing

Norsk kulturskoleråd

 • Medlems-, interesse- og utviklingsorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler.
 • Etablert i 1974
 • Arbeider for at kulturskolene skal være av høy kvalitet og ha stort mangfold
 • Talerør for sine medlemmer overfor myndigheter, medier og andre
 • Tilbyr sine medlemmer mange typer utviklingsprogram, -prosjekter og -arrangement

Nordea-prosjektet KUL-TUR

Nordea ønsker å bidra til utviklingen av de norske kulturskolene. I 2011 etablerte vi i samarbeid med Norsk kulturskoleråd Nordea-prosjektet KUL-TUR.

KUL-TUR er et kompetanseutviklingsprogram i kulturskolene som fokuserer på å utvikle og styrke kompetansen i entreprenørskap, produksjon og formidling av kulturfag i kulturskolene. Deler av programmet retter seg mot kommuner som har søkt om deltakelse, mens andre tiltak gjelder hele landet. Samarbeidet har flere underprosjekter der noe retter seg mot ansatte og lærere mens andre involverer elever direkte.

Prosjektet dreier seg om kulturskolens og bankens rolle som samfunnsaktør. For å bidra til at flere skal bli bedre og tryggere i sin kulturutøvelse samt at flere skal oppleve god kunst og kultur i møte med unge utøvere, gjør Nordea og Norsk kulturskoleråd en felles innsats på dette feltet.

Et konkret resultat av Nordea-prosjektet KUL-TUR er kulturskolebanken.noÅpnes i nytt vindu. Dette er en nyttig og innholdsrik verktøykasse for kulturskoleansatte. I tillegg har nettstedet en egen nyhetsdel samt informasjon om Nordea-prosjektet KUL-TUR og de ulike delprosjektene.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss