Åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. 

Virksomheter skal på forespørsel informere om hvordan arbeidet med å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold foregår internt og eksternt mot leverandører og forretningspartnere. 

I Nordea har vi fokus på menneskerettigheter i alle deler av organisasjonen, i våre leverandørkjeder og i vår forretningsvirksomhet.

Har du spørsmål, kan du fylle ut skjema under og vi kontakter deg.  

For å svare deg trenger vi navn og e-postadresse: