Bærekraft og samfunnsansvar i Nordea

I Nordea er bærekraft en del av alt vi gjør. Vi tar ansvar for vår felles fremtid ved å tilby produkter og tjenester som tar hensyn til både klima og sosial rettferdighet. I tillegg jobber vi hele tiden med å øke kompetansen til rådgiverne våre og forvalte kapitalen på en måte som ivaretar samfunnet ved å påvirke samarbeidspartnere til å ta ansvarlige beslutninger.

Hvordan jobber vi for å skape en bedre fremtid for kommende generasjoner?

Når vi jobber for en bedre verden – sammen med privatkundene og bedriftskundene våre – ønsker vi å bidra til en positiv utvikling innen:

  • Klima og miljø
  • Samfunnsansvar
  • Likestilling
  • Mangfold
  • Menneskerettigheter 
  • Anti-korrupsjon

Dette omtales ofte som ESG (miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring) og er en naturlig del av bærekraftsarbeidet.

Suksesshistorier om klima og samfunnsansvar

Dette er vi opptatt av

Ta mer bærekraftige valg

Vi støtter deg som velger grønne og samfunnsansvarlige løsninger for sparing, pensjon, lån og finansiering. Vårt bærekraftssymbol viser vei til produkter og tjenester med fokus på klima og samfunnsansvar.

Les mer om Bærekraftig Valg

Viktigheten av aktivt eierskap Åpnes i nytt vindu

Gjennom dialog, rådgivning og krav sikrer vi at selskapene vi finansierer og investerer i påvirkes i en mer ansvarlig retning. Et nylig eksempel er hvordan flere asiatiske selskap nå avstår fra alt fremtidig engasjement i kullkraft.

Les mer om Vung Ang Åpnes i nytt vindu

Globalt samarbeid Åpnes i nytt vindu

Vi bruker vår størrelse og finansielle styrke til å påvirke globalt ved å samarbeide med viktige verdensaktører slik som FN, Net-Zero Asset Owner Alliance, Principles for Responsible Banking og mange flere. Dermed klarer vi å påvirke langt ut over egen kundebase.

Les mer om globalt samarbeid Åpnes i nytt vindu

Bærekraftig omstilling

Flere av våre kunder, særlig i bedriftsmarkedet, trenger god og kompetent rådgivning for å omstille seg i tiden som kommer. Vi vil kunne være en god sparringspartner for å fasilitere endring via våre rådgivere som alle er opplært i bærekraft.

Avtal møte med rådgiver

Bærekraftig Valg

Symbolet som viser deg produkter og tjenester der du kan gjøre en forskjell

Sammen står vi sterkere

Thina portrett - small

Store muligheter til å påvirke

Det var egentlig ballettdanser hun ville bli, men ett år på BI ble startskuddet på 11 års utdanning som sendte Thina Saltvedt ut i finansverden. Der har hun gått fra å være oljedronning til å bli en av Norges ledende eksperter innen bærekraftig finans hos Nordens største bank, Nordea.

– Det er viktig at vi som bank jobber med denne typen problemstillinger. Den makten man har når man styrer kapitalen, gir store muligheter til å påvirke i klimavennlig retning.

Les om hvordan Thina byttet ut olje med bærekraftÅpnes i nytt vindu

Nordea er blant verdens 100 mest bærekraftige selskaper

Nordea er nok en gang rangert blant verdens 100 mest bærekraftige selskaper av Corporate Knights – og er den eneste nordiske banken på listen.

Les mer om kåringenÅpnes i nytt vindu

Investeringer med fokus på bærekraft

I vår siste rapport ser vi på koblingen mellom klimaendringer og avkastning på investeringer. Aksjestrateg, Joachim Bernhardsen, ser nærmere på de mest sentrale spørsmålene.

Les rapporten herÅpnes i nytt vindu