Bærekraft og samfunnsansvar i Nordea

I Nordea er bærekraft en del av alt vi gjør. Vi tar ansvar for vår felles fremtid ved å jobbe aktivt med produktene og tjenestene vi tilbyr, som rådgiver, kapitalforvalter og som eier i andre selskaper.

Hvordan bidrar vi til mer bærekraftig fokus?

Når vi jobber for en bedre verden ønsker vi å bidra til en positiv utvikling innen:

  • Klima og miljø
  • Samfunnsansvar
  • Likestilling
  • Mangfold
  • Menneskerettigheter 
  • Anti-korrupsjon

Dette omtales ofte som ESG (miljø, sosialt ansvar og eierstyring) og er naturlig del av bærekraftsarbeidet.

Ta mer bærekraftige valg

Vi støtter deg som velger grønne og samfunnsansvarlige løsninger for sparing, pensjon, lån og finansiering. Vårt bærekraftssymbol viser vei til produkter og tjenester med fokus på klima og samfunnsansvar.

Les mer om Bærekraftig Valg

Aktivt eierskap er viktig

Gjennom dialog, rådgivning og krav sikrer vi at selskapene vi finansierer og investerer i påvirkes i en bærekraftig retning. Vi mener aktivt eierskap er den beste måten å kunne vurdere og håndtere ESG-risiko på.

Les mer om aktivt eierskap

Globalt samarbeid og påvirkning Åpnes i nytt vindu

Vi bruker vår størrelse og finansielle styrke til å påvirke globalt og samarbeider med viktige verdensaktører, både institusjoner, organisasjoner og egen bransje. Dermed klarer vi å påvirke langt utover egen kundebase.

Les mer om globalt samarbeid Åpnes i nytt vindu

Bærekraftig omstilling

For noen kunder vil en bærekraftig omstilling kreve god og kompetent rådgivning. Vi kan være en god sparringspartner, dele kompetanse og fasilitere endring. Ved å bevisst snakke om bærekraft møter vi fremtidens forventninger

Avtal møte med rådgiver

Bærekraftig Valg

Symbolet som leder deg til våre produkter og tjenester med fokus på bærekraft.

Suksesshistorier om klima og samfunnsansvar

Sammen står vi sterkere

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Nordea har fått 20.000 nye medarbeidere – på taket

Vi har plassert bikuber på taket av hovedkontoret vårt i Oslo, som et Think Green-tiltak for en mer bærekraftig hverdag. Biene er allerede i sving, og jobber på for fullt med å pollinere blomster og trær i Frognerparken, og bidra til et urbant økosystem.

Slik jobber vi med bærekraft

Her finner du informasjon om hvordan vi i Nordea tar hensyn til og håndterer risiko knyttet til bærekraft i investeringsbeslutninger og investeringsrådgivning og hvordan vi identifiserer og håndterer negative effekter på bærekraft.

Les mer om hvordan vi jobber

Les vår rapport om investeringer med fokus på bærekraft

I vår siste rapport ser vi på koblingen mellom klimaendringer og avkastning på investeringer. Aksjestrateg, Joachim Bernhardsen, ser nærmere på de mest sentrale spørsmålene.

Les rapporten herÅpnes i nytt vindu