Første boligkjøp

Tøffe sparekrav ved opptak av boliglån

Økte boligpriser og krav om egenkapital ved søknad om boliglån gjør det viktigere enn noen gang for unge å komme i gang med boligsparingen. Vi anbefaler derfor alle å starte planleggingen av sin første bolig så tidlig som mulig.

Her gir vi deg noen tips til hvordan du kan komme i gang med å realisere boligdrømmen din, og ulike måter foreldre kan gi nødvendig start-hjelp. 

Målrettet sparing Lånemuligheter Hjelp fra foreldre Boliglån UNG Avtal møte Målrettet sparing

Spar med bolig i sikte

Start planleggingen av din første bolig så tidlig som mulig - og spar med bolig i sikte.
Den som Sparer du til din første bolig? Les mer om egenkapital og sparing her.vil inn i boligmarkedet, og som ikke helt og holdent kan lene seg på generøse foreldre må gjøre kraftige prioriteringer for å komme opp i sparebeløp som monner. Fyller du opp både BSU-konto og Boligsparekonto vil du ha kr 500 000 pluss opptjente renter øremerket til boligformål. Du gjør lurt i å prioritere denne sparingen høyt.

BSU-konto hvis du har skattbar inntekt

Har du skattbar inntekt bør du starte sparingen med BSU - Boligsparing for ungdom straks. God rente og skattefordeler gjør BSU til den mest lønnsomme formen for sparing for deg under 34 år, når du planlegger å kjøpe din egen bolig.

Spar mer enn BSU-rammen tillater  

Har du ikke skattbar inntekt eller kan spare mer enn det årlige maksbeløpet på kr 25 000 på BSU, anbefaler vi Boligsparekonto.  Du kan selv velge hvor mye du sparer årlig på Boligsparekonto, så lenge ikke totalt innskudd overskrider 300.000 kroner (eksklusive renter) i spareperioden.

Lånemuligheter

Hvor mye kan jeg låne til boligkjøp?

Snakk med oss tidlig i prosessen for å undersøke dine finansielle muligheter. Det kan for eksempel være lurt å ha finansieringen i orden før du går på visninger. Med et Finansieringsbevis vet du hvilke rammer du har å forholde deg til.

Dine lånemuligheter avhenger blant annet av:

  • Inntekten din
  • Utgiftene dine
  • Egenkapitalen
  • Sikkerhet for lånet

Tips: Bruk regnskapstjenesten Min Økonomi i Nettbanken for å bli bevisst eget forbruk. Der kan du lage eget budsjett og se hva du i dag bruker på for eksempel klær, kafé og reiser. Poster som er mulig å redusere hvis du er villig til å prioritere!

Hjelp fra foreldre

Lån

Foreldre kan låne penger til barnet. Hvis barnet ikke betaler renter eller betaler en rente som ligger under normrenten, så må denne fordelen trekkes fra fribeløpet som gjelder for pengegave.

Medlåntaker

Å være medlåntaker innebærer at foreldre og barn er likestilt når det gjelder ansvar for lånet, og begge parter har like mye ansvar for at lånet blir betalt tilbake. Banken tar høyde for både foreldrenes og barnets inntekt og utgifter når lånet blir innvilget. Det betyr at lånet er over den summen banken mener at barnet alene klarer å betjene. Dette er noe dere bør snakke om.

Realkausjon/sikkerhet i fast eiendom

Ledig sikkerhet i foreldres bolig kan dekke opp for barnets manglende egenkapital. Å stille som realkausjonist innebærer at barnets lån har sikkerhet i foreldrenes bolig. Tenk nøye gjennom situasjonen og sannsynligheten for mislighold av lånet. Tåler foreldrenes økonomi at barnet ikke overholder sine låneforpliktelser?

Sikkerhet i enkle pengekrav

Foreldre kan stille sikkerhet i penger på konto. Summen blir da sperret frem til lånet er nedbetalt med det avtalte beløpet.

Boliglån UNG

Vårt beste lånetilbud til førstegangsetablerere

Boliglån UNG er vårt beste lånetilbud for førstegangsetablerere under 34 år. Du kan søke om lån inntil 85% av markedsverdien på boligen. Du beholder Boliglån UNG renten på lånet selv etter at du har fylt 34 år, så lenge lånet er tatt opp i alderen 18-34 år.

Har du BSU hos oss, slipper du å betale etableringsgebyr på lånet.

Avtal møte

Snakk med oss

Det er viktig at du kan leve med ditt lån – både for oss og for deg. Snakk med oss som snakker om boliglån hver dag. Vi vil hjelpe deg å finne løsninger som er tilpasset ditt behov og din økonomi.

Du kan ringe oss på 06001 hele døgnet alle dager eller avtal et møte med rådgiver via chat 

Råd om boligfinansiering

Woman looking out of window 

Alt du trenger å vite når du skal kjøpe bolig

Det er mye å sette seg inn i når man skal kjøpe bolig. Få svar på dine spørsmål her.

Woman in striped shirt by computer 

Hvor mye kan jeg låne?

Dine lånemuligheter avhenger av betalingsevne, egenkapital og sikkerhet.