Varsel om nedetid for noen av våre betalingstjenester og kort natt til søndag

Søndag 26. september fra kl 01:00 – kl 06:00 vil det være nedetid/ustabilitet som følge av omlegging til vintertid. Dette omfatter følgende: 

Nettbank Privat og Bedrift: Vil i perioder være utilgjengelig.
Mobilbank og SMS-bank: Kontoinformasjon og overføring mellom egne konti ikke tilgjengelig. Betaling av regninger vil fungere.
Telefonbanken, automatiske tjenester: Kontoinformasjon, overføring mellom egne konti og regningsbetaling ikke tilgjengelig/ustabil.
Kort: Bankkort Ungdom (Electron) vil ha begrenset funksjonalitet på enkelte tjenester.
Minibank: Kontoinformasjon ikke tilgjengelig/ustabil. Uttak fungerer som normalt.

Privat