Investeringsløsninger

Din formue fortjener de beste investeringsløsningene. Som kunde hos oss, får du tilgang til et bredt spekter av ledende investeringsløsninger.

Investeringsløsninger

Som Private Banking-kunde kan du velge blant en rekke tradisjonelle og alternative investeringer som kan kombineres på en måte som dekker dine behov.

Bærekraftige investeringer

I Nordea integrerer vi bærekraft i våre investeringsprodukter og har en grundig undersøkelse av ansvarlige investeringer. Vi tror det dette gir verdi både for deg som kunde og til samfunnet i seg selv. Som et ledd i denne ambisjonen har Nordea samlet en gruppe investeringsfond som kalles Stars-fondene. Stars-fondene investerer bare i selskaper som er økonomisk sterke og best i klassen når det gjelder miljømessige, sosiale og forretningsetiske krav (ESG) i stedet for kun å utelukke selskaper som i liten grad oppfyller slike krav. Forvaltningsteamet gjør dette basert på en kombinasjon av ESG-analyser, dialoger med selskapene, tematiske undersøkelser og analyser, engasjement og feltbesøk.

Aktiv porteføljeforvaltning

I Nordea Private Banking tilbyr vi forskjellige løsninger for aktiv porteføljeforvaltning tilpasset dine behov for formuesforvaltning. Vi bygger opp din aktive portefølje basert på et stort utvalg av investeringsløsninger som gir deg tilgang til markeder og muligheter over hele verden. Med en avtale om aktiv forvaltning samtykker du til at investeringene dine forvaltes av Nordeas profesjonelle kapitalforvaltere – alltid i henhold til strategien vår og gjeldende anbefalinger, dine risikopreferanser og formålet med investeringen.

Invester gjennom ledende fond

Vi tilbyr et stort utvalg av investeringsfond fra noen av verdens ledende kapitalforvaltere. I tillegg til Nordeas eget univers av prisvinnende fond kan vi veilede og gi deg råd på et omfattende utvalg av investeringsfond fra våre utvalgte internasjonale partnere. Disse dekker alle de viktigste aktivaklassene. Med vår foretrukne partnermodell kan du være sikker på at fondene vi anbefaler for deg er håndplukket og er nøye overvåket av oss.

Se vårt utvalg av forskjellige fond

Alternative investeringer

Alternative investeringer kan gi investorer dette kan passe for, eksponering til markeder og investeringsstrategier som de ikke får tilgang til via tradisjonelle aksje- og rentemarkeder. Alternative investeringer oppfører seg forskjellig fra tradisjonelle aktivaklasser som aksjer og renter. Det betyr at de effektivt kan brukes til å spre risiko i porteføljen. I Nordea Private Banking tilbyr vi en rekke alternative investeringer. Hvorvidt alternative investeringer er egnet for deg, avgjøres på bakgrunn av en individuell vurdering av dine finansielle behov og din finansielle situasjon.

Vår aksjemegling og handelstjenester

Selv om du foretrekker å forvalte deler eller hele din investeringsportefølje selv, kan du fortsatt dra fordel av vår investeringsekspertise og investeringsløsninger. Som kunde og aktiv investor kan du få tilgang til et stort utvalg av verktøy og løsninger som kan hjelpe deg med å utvikle og beholde investeringsstrategien din. Basert på din situasjon og kunnskaper om finansielle instrumenter kan vi tilby dynamiske investeringsmuligheter og anbefalinger på enkeltpapirer, som aksjer og obligasjoner, via handelsplattformer eller basert på råd fra våre rådgivere eller meglere. Som kunde hos oss får du også tilgang til våre ledende markedsanalyser med daglige og ukentlige markedsrapporter beregnet på aktive tradere.