Bygge den beste porteføljen for deg

Hva er den riktige porteføljen for deg? Når vi har identifisert dine investeringsbehov og -ønsker, begynner vi å bygge porteføljen.

Det handler om sammensetningen av aktiva

All vår investeringsrådgivning tar utgangspunkt i et solid teoretisk grunnlag kombinert med mange års erfaring.

Din holdning til risiko og avkastning bestemmer porteføljens strategiske aktivaallokering, som betyr sammensetningen av obligasjoner, aksjer, alternative investeringer, kontanter og andre typer aktiva. 

Hver type aktiva har ulike nivåer av avkasting og risiko og vil reagere ulikt i forskjellige markedssituasjoner. En blanding av aktivaklasser i investeringsporteføljen bidrar til å redusere den samlede risikoen og gi en mer stabil avkastning. Målet vårt er høyest mulig avkastning ved lavest mulig risiko. Det handler om å ta risiko for å oppnå avkastning, men ikke unødvendig risiko. 

Kortsiktige endringer basert på vårt syn på det globale markedet

Hvis du er interessert i finansmarkedene og liker å ha en mer aktiv tilnærming til investeringene dine, kan vi gjøre kortsiktige unntak fra den strategiske allokeringen for å oppnå enda høyere avkastning på porteføljen. De taktiske anbefalingene våre baseres på vårt syn på de globale markedsforholdene samt analyser og anbefalinger fra Nordeas eksperter på makroøkonomi, aksjer, valuta og rentemarkedene.

Investeringsløsninger

Den største delen av avkastningen kommer fra blandingen av ulike aktivaklasser i porteføljen, men når alt kommer til alt, implementeres anbefalingene i form av investeringsprodukter og -løsninger. 

Som kunde i Private Banking kan du velge blant en rekke tradisjonelle og alternative investeringer som kan kombineres på en måte som ivaretar dine behov. Hos Nordea integrerer vi bærekraft i investeringsproduktene våre. Vi tror at dette gir en verdi både for deg som kunde og for samfunnet.