Skatteplanlegging

Investeringsrådgivning reiser ofte spørsmål og ulike problemstillinger som kan ha skattemessige konsekvenser. Reglene om skatt kan være detaljerte og kompliserte og det er ikke alltid like lett å få oversikten og forstå hva dette kan bety for deg.

Investeringsselskap Bolig i utlandet Egen jurist/advokat Investeringsselskap

I Norge har vi et skattesystem som innebærer ulike skattemessige konsekvenser avhengig av om du gjør investeringer på privat hånd eller gjennom et investeringsselskap, for eksempel et aksjeselskap eller et ansvarlig selskap. 

Overføring av midler eller aksjer til ditt eget investeringsselskap og lån til og fra investeringsselskap kan skje på flere alternative måter med ulike skattemessige konsekvenser. 

Bolig i utlandet

Stadig flere ønsker å investere i utlandet. Mange eier bolig utenfor Norge, enten som feriebolig, bolig for utleie, bolig for pensjonstilværelsen eller som fast bopel. 

Dersom du eier eller planlegger bolig i utlandet kan dette få skattemessige konsekvenser som du bør kjenne til. Du kan for eksempel bli skattepliktig til flere land samtidig, og du bør derfor ha kunnskap om Norges skatteavtale med det aktuelle landet for å unngå dobbeltbeskatning.

Hvis du ønsker å overføre verdier i utlandet til neste generasjon eller til andre nærstående som arv eller gave, bør du også kjenne til lokale arveavgiftsregler og hvilke konsekvenser disse kan få i forhold til norske regler.

Vi drar på kompetanse  om dette  fra våre kollegaer i andre land.

Egen jurist/advokat

Som kunde i Private Banking vil en av våre jurister/advokater stå til din rådighet når du trenger det. Han eller hun vil være din diskusjonspartner i spørsmål knyttet til skatt: 

  • Planlegging av arveforskudd og gaver til barn/barnebarn. 
  • Opprettelse av testamenter.  
  • Ulike samlivsformer og forholdet til barna.
  • Spørsmål knyttet til investeringsselskap og eierstruktur. 

Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi gjennomføre disposisjonene vi blir enige om for deg.