Familierett

Milepæler i privatlivet er ofte også økonomiske veikryss hvor nye situasjoner og forhold oppstår. Vi hjelper deg med å lage en plan som tar høyde for ulike hendelser i livet.

Lag en plan Din egen jurist/advokat Lag en plan

Å forvalte din formue handler også om å lage gode planer for hva som skal skje med formuen ved ulike hendelser i livet. Noen spørsmål det kan være naturlige å stille seg:

  • Hvordan vil du og din ektefelle/partner for eksempel styre formuen sammen ved inngåelse av ekteskap/partnerskap? 
  • Hva skal skje med formuen ved skilsmisser og samlivsbrudd
  • Hva skal skje med formuen hvis en av dere faller fra? 

Våre jurister/advokater står klare til å gi råd og veiledning.

Din egen jurist/advokat

Som kunde i Private Banking vil en av våre jurister/advokater stå til din rådighet når du trenger det. Han eller hun vil være din diskusjonspartner i spørsmål knyttet til skatt: 

  • Planlegging av arveforskudd og gaver til barn/barnebarn. 
  • Opprettelse av testamenter.  
  • Ulike samlivsformer og forholdet til barna.
  • Spørsmål knyttet til investeringsselskap og eierstruktur. 

Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi gjennomføre disposisjonene vi blir enige om for deg.