Bolig i utlandet

Ønsker du å kjøpe bolig i utlandet, er det mange ting du bør tenke på. Våre jurister kjenner det europeiske lovverket og gir deg adgang til unik viten på området.

Lokal kunnskap kan lønne seg Om Private Banking International Lokal kunnskap kan lønne seg

Som boligeier i utlandet kan du blant annet bli skattepliktig til flere land samtidig. Derfor bør du ha kunnskap om Norges skatteavtale med det aktuelle landet for å unngå dobbeltbeskatning. 

Hvis du ønsker å overføre verdier i utlandet til neste generasjon eller til andre nærstående som arv eller gave, bør du også kjenne til lokale arveavgiftsregler og hvilke konsekvenser disse kan få i forhold til norske regler.

Vi drar på kompetanse fra kollegaer i andre land og kan være din diskusjonspartner.

Om Private Banking International

lnternational Private Banking har kontor i Luxembourg, Singapore og Sveits, samt representasjonskontor i Marbella i Spania og i London.  Med sin gode kunnskap om  skatte- og arveregler i de enkelte landene kan de bistå deg med nyttig råd og veiledning.