Arveplanlegging

Med høy formue kan det være mye å vinne på å planlegge arv, samtidig som du kan sikre gode løsninger for familien og unngå fremtidige konflikter. Våre jurister/advokater i Nordea Private Banking står klare til å bistå deg og familien med råd og veiledning.

Egen jurist/advokat Bolig i utlandet Egen jurist/advokat

Som kunde i Private Banking vil en av våre jurister/advokater stå til din rådighet når du trenger det. Han eller hun vil være din diskusjonspartner i spørsmål knyttet til skatt: 

  • Planlegging av arveforskudd og gaver til barn/barnebarn. 
  • Opprettelse av testamenter.  
  • Ulike samlivsformer og forholdet til barna.
  • Spørsmål knyttet til investeringsselskap og eierstruktur. 

Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi gjennomføre disposisjonene vi blir enige om for deg. 

Bolig i utlandet

Som boligeier i utlandet kan du blant annet bli skattepliktig til flere land samtidig. Derfor bør du ha kunnskap om Norges skatteavtale med det aktuelle landet for å unngå dobbeltbeskatning. 

Hvis du ønsker å overføre verdier i utlandet til neste generasjon eller til andre nærstående som arv eller gave, bør du også kjenne til lokale arveavgiftsregler og hvilke konsekvenser disse kan få i forhold til norske regler.

Vi drar på kompetanse fra kollegaer i andre land og kan være din diskusjonspartner.