Egen jurist

God forvaltning består ikke bare av de beste investeringene. Vi vet at forvaltning av formuen også handler om å treffe de riktige juridiske valgene. Derfor har du som kunde i Private Banking eksklusiv og vederlagsfritt tilgang på din egen jurist. Han eller hun vil hjelpe både deg og din bedrift med å øke din innsikt innen de juridiske aspektene.

Egen jurist Egen jurist
 

Arveplanlegging

I likhet med å planlegge skatt kan det også være lønnsomt å planlegge fremtidig arv. Med arveplanlegging vil du dessuten kunne sikre gode løsninger for familien og unngå fremtidige konflikter. 

 

Familierett

Milepæler i privatlivet er ofte også økonomiske veikryss hvor nye situasjoner og forhold oppstår. Vi hjelper deg med å lage en plan som tar høyde for ulike hendelser i livet.

 

Skatteplanlegging

Investeringsrådgivning reiser ofte spørsmål og problemstillinger som kan ha skattemessige konsekvenser.

 

Kjøpe og selge bedriften

Som bedriftseier oppstår det løpende muligheter for å utvide eller selge bedriften. I Nordea Private Banking har vi egne jurister/advokater som du har eksklusiv og vederlagsfritt tilgang på, og som vil være din diskusjonspartner og rådgiver. 

 

Optimalisere selskapsstruktur

De finnes mange knapper å skru på hvis du ønsker å få det beste ut av bedriften din. Enten du ønsker å styrke resultatet eller kanskje forbereder salg av bedriften kan våre eksperter hjelpe deg.

 

Generasjonsskifte

Som familiebedrift  kan det før eller senere bli aktuelt å overføre verdier til neste generasjon. For at overføringen skal skje på en god og optimal måte er det viktig at du og familien er godt forberedt.  

 

Bolig i utlandet

Vil du vite hvordan boligen under varmere himmelstrøk unngår å bli en skattemessig varm potet? Våre jurister kjenner det europeiske lovverket og gir deg adgang til unik viten på området.