Aktiv Forvaltning

Ønsker du å være i aksje- og rentemarkedene, men ikke har tid, kunnskap eller interesse for å delta i de løpende investeringsbeslutningene, kan du overlate disse til Nordeas profesjonelle forvaltere.

Individuell avtale Individuell avtale

Med Aktiv Forvaltning i Nordea får du profesjonell og individuell forvaltning av dine investeringer, enten du er privatperson, bedrift, stiftelse eller organisasjon.  Dine investeringer håndteres løpende og innenfor dine definerte investeringsrammer.

Aktiv Forvaltning innebærer at Nordea forvalter din kapital basert på en individuell avtale mellom deg og Nordea Private Banking, og som er skreddersydd dine ønsker og behov. For deg betyr det at du enkelt og effektivt kan dra fordel av endringer i kapitalmarkedene.