Priser og utmerkelser

Beste 

Private Banking i 2016

For tredje år på rad har det The Financial Times eide magasinet PWM The Banker kåret Nordea Private Banking til den beste i Norge. Videre mottar Nordea flere utmerkelser og høy ranking for vår kapitalforvaltning.

Beste Private Banking Beste livselskap Best på ESG Andre utmerkelser Beste Private Banking

Vi skaper gode kundeopplevelser eller avkastning

For tredje år på rad har det The Financial Times eide magasinet PWM The Banker
kåret NordeaPB Award 2016 Private Banking til den beste i Norge. I tillegg mottok  i år Private Banking Danmark pris for å være best der. Argumentet for utmerkelsen er at du som kunde tilføres merverdi enten i form av gode kundeopplevelser eller avkastning, to områder vi vet eksisterende kunder verdsetter høyt. Prisen er kun delt ut i Norge tre ganger, og Nordea har vunnet alle år. 

Omfattende utvelgelsesprosess 

Det foretas omfattende kvantitative og kvalitative undersøkelser ved utvelgelsen. En jury bestående av 15 internasjonale eksperter vurderer alt fra tilbudet til deg som kunde, til Nordeas evne til å skape vekst og kapitalavkastning. Sistnevnte vektlegges høyt.
Beste livselskap

Nordea Liv har vunnet World Finance sin kåring av beste norske livsforsikringsselskap 2015. Det er andre år på rad at Nordea Liv mottar  prisen.

Nordea Livs bidrag i årets konkurranse tok for seg arbeidet som har blitt gjort innen forenkling og digitalisering av kjøps- og etableringsprosessene for forsikringsavtaler.

World Finance er et nettsted som gir omfattende dekning og analyse av finansnæringen, internasjonal business og den globale økonomien. Innholdet er rettet finansnæringen, bedrifter og private investorer. Hvert år gjennomfører de evalueringer og kåringer innenfor blant annet entreprenørskap, olje og gass, globale pensjonsfond, eiendom, formuesforvaltning og forsikring.

Les intervjuet World Finance gjorde med adm. direktør i Nordea Liv Jørund Vandvik i forbindelse med kåringen.Åpnes i nytt vindu

Best på ESG

Nordea Asset Management vant også for 2015 prisen for den kapitalforvalter som har den beste prosessen på å innlemme miljømessige, sosiale og forretningsetiske faktorer inn i deres fondsforvaltning (ESG-faktorer). I Nordea kaller vi dette arbeidet Ansvarlige Investeringer. Nordeas egne fondsforvaltere bruker analysene og prinsippene om ansvarlige investeringer i sin utvelgelse av investeringer til våre aktivt forvaltede fond. 

Går i dialog med selskapene 

Teamet som jobber med Ansvarlige Investeringer ledes av Sasja Beslik, en anerkjent og samfunnsengasjert leder som bl.a. var en av hovedtalerne på klimakonferansen i Paris i november.  Sasja Beslik alene har mer enn 160 reisedøgn i året og besøker selskaper vi enten investerer i eller vurderer å investere i. Der andre ekskluderer selskaper pga. brudd på f.eks. klima-krav, kan vi velge å gå i dialog og jobbe for at selskapet gjør nødvendige endringer i en positiv retning. På denne måten blir Nordea en viktig pådriver for at selskaper opptrer mer ansvarlig og forretningsetisk. Les mer om Ansvarlige Investeringer her på nordea.no under PrivatÅpnes i nytt vindu
Andre utmerkelser

Nordea Private Banking er en internasjonal virksomhet med hovedsete i Sverige, Danmark, Finland og Norge. I tillegg har International Private Banking med hovedkontor i Luxembourg og filialer globalt. I Nordea jobber vi innenfor mange områder, alt fra ordinære banktjenester til verdipapirhandel og oppkjøp, og får flere utmerkelser i året. På Nordeas nyhetssider kan du lese om de andre prisene.Åpnes i nytt vindu