Generasjonsskifte

Før eller siden kan det bli aktuelt å overføre verdier til neste generasjon. For at overføringen skal skje på en god og optimal måte er det viktig at du og familien er godt forberedt. Vi hjelper deg med å sikre og optimalisere verdiene forut for generasjonsskifte.

Sikre et optimalt skifte Sikre et optimalt skifte

Som bedriftseier er du kanskje i en situasjon hvor du trenger råd knyttet til: 

  • En eller flere fra neste generasjon i familien skal overta bedriften eller andre verdier.
  • Neste generasjon ønsker ikke å lede/eie virksomheten.
  • Det kan være aktuelt å selge deler av virksomheten. 
  • Det er aktuelt med et generasjonsskifte blant eiere.

Da kan din Private Banker trekke på Corporate Finance eller våre eksterne samarbeidspartnere som vil være din partner i denne prosessen. Vi  gir råd i forbindelse med kjøp, salg og verdsettelse av selskap slik at planlegging og gjennomføring av skifte blir optimal for deg.