Når bør du spare på sparekonto?

Sparing på sparekonto egner seg om du har et kortsiktig sparemål, ønsker å ha pengene tilgjengelig, og når forutsigbarhet er det viktigste.

Sparing på sparekonto for kortsiktig sparing  

Investeringsrådgiver i Nordea, Daniel Eilevstad, forklarer at sparing på sparekonto som regel brukes til kortsiktige eller langsiktige formål der forutsigbarhet er det viktigste.

 Sparing på sparekonto egner seg om du:

• Har et kortsiktig sparemål 

• Ønsker å ha pengene lett tilgjengelig

• Ønsker lite risiko og minst mulig svingninger i pengenes verdi. 

Sparing på sparekonto utsetter ikke kapitalen for svingninger i verdi, og har en høyere rente enn en brukskonto.

Velg sparekonto med god innskuddsrente

Det finnes flere ulike sparekontoer med ulike innskuddsrenter og betingelser. For best mulig avkastning på pengene over tid bør du velge en sparekonto med god innskuddsrente.

Fastrenteinnskudd, for eksempel, vil gi en bestemt rente i en avtalt periode, som gjerne er høyere enn på vanlig sparekonto. Pengene vil være låst i et år, og er derfor mindre fleksible.

Fondssparing som langsiktig sparing 

Ønsker du å se pengene vokse over tid og er komfortabel med svingninger i verdien underveis, kan fondsparing være relevant. 

Det finnes ulike fond du kan spare i utifra ditt formål og dine behov der du har en tilpasset risiko i tråd med hva som er viktig for deg.

Finn sparekonto med god innskuddsrente

Finn sparekonto med god innskuddsrente