Betale ned lån eller spare i fond?

Sparer du litt i fond hver måned, samtidig som du nedbetaler lånet, gir du pengene mulighet til å vokse over tid.

Visste du at du kan gjøre begge deler?

Fast sparing kan gi bedre mulighet for avkastning på pengene over tid, enn om du bare betaler ned på boliglånet. Du trenger altså ikke velge mellom å betale ned på boliglånet eller å spare.

Utnytt renters rente effekten

Renters rente effekten gjør at du kan tjene penger på sparingen din over tid. Helt enkelt handler det om å få avkastning og tjene penger på allerede sparte penger. 

Tenk deg at du investerer 10 000 kroner i år og du får en avkastning på 6 %. Det betyr at du får en gevinst på 600 kroner på startkapitalen. Som et resultat av det er pengene nå verdt 10 600 kroner. Si at du får den samme avkastningen, nemlig 6 % på de 10 600 kronene. I stedet for 600 kroner i avkastning, slik du fikk forrige år, får du nå 636 kroner, fordi du også får avkastning på rentene du allerede har opptjent. Det betyr at du nå har 11 236 kroner totalt.

Dette er et eksempel på hvordan renters rente fungerer. Her er det viktig å presisere at du ikke får rente på midler investert i fond. Du får likevel effekten av «avkastning på avkastningen» gjennom investeringene fondet gjør, og som igjen øker verdien på dine fondsandeler. Dette kalles også rentes rente-effekt, fordi effekten er den samme.

På grunn av renters rente effekten er det viktig å være tålmodig. Jo lenger du sparer jo større blir sparepotten. Nettopp derfor er det gunstig å spare langsiktig, samtidig som du nedbetaler lånet.

Hvor mye bør du spare?

Hvor mye du bør spare er avhengig av din økonomiske situasjon og livssituasjon. Fra vårt ståsted som bank har vi kalkulert at du skal kunne tåle 3 %-poeng renteoppgang som en forutsetning ved innvilgelse av lån. Dette betyr at for de aller fleste vil det være rom for sparing ved siden av nedbetaling av lån. Er du i tvil om hvor mye du har råd til å spare, anbefaler vi et møte med en rådgiver som vil kunne kalkulere dette for deg.

Kom i gang med sparingen

Gi pengene mulighet til å vokse over tid, samtidig som du nedbetaler boliglånet.

Hvordan spare penger i lånetiden?

  1. Spar et beløp hver måned, samtidig som du nedbetaler lånet. Over tid vil du opparbeide deg en buffer og økonomien din blir mer fleksibel.
  2. Sparing i fond er enkelt. Du får mulighet til å se pengene vokse over tid og du velger selv risikoprofil. Når du er i gang vil dyktige forvaltere ta hånd om sparingen for deg.
  3. Dersom noe uventet skjer kan du når som helst endre sparebeløpet, stoppe sparingen eller ta ut pengene. 

Se hvorfor det er smart å spare samtidig

Eksemplene under illustrerer forskjellen i opparbeidet spart kapital ved følgende scenarier:

  1. Du har et annuitetslån med nedbetalingstid på 25 år. Du velger å spare 2000 kroner i måneden i tillegg til månedlig terminbeløp på lånet. 
  2. Du velger å nedbetale lånet raskere (20 år) for så å starte månedlig sparing når lånet er ferdig nedbetalt. Du sparer deretter i 5 år, totalt 25 år.

I begge eksempler sparer du 2000 kroner per måned. 

  • I eksempel 1 vil den totale verdien av sparingen være 1.176.473 kroner etter 25 år hvis du sparer samtidig som du nedbetaler lånet.
  • I eksempel 2 vil den totale verdien av sparingen være 136.207 kroner etter 25 år hvis du først nedbetaler lånet over 20 året og deretter sparer i 5 år. 

Eksempel 1

Lånebeløpkr 2.500.000
Månedlig terminbeløp*kr  10.596
Månedlig sparebeløpkr 2000
Totalt beløpkr 12.596
Nedbetalingstid25 år
Totale renter på lånetkr 678.907
Totalt investertkr 600.000
Avkastning på spart beløp**kr 576.473
Verdi på sparing etter 25 årkr 1.176.473
 *Det er kalkulert med 2% effektiv rente på lån. **I regnestykket er det kalkulert med 5% forventet avkastning på sparing.

Eksempel 2

Lånebeløpkr 2.500.000
Månedlig terminbeløp*kr  12.647
Totalt beløpkr 12.647
Nedbetalingstid20 år
Totale renter på lånetkr 535.300
Månedlig sparing når lånet er nedbetaltkr 2000
Totalt investertkr 120.000
Avkastning på spart beløp**kr 16.207
Verdi på sparing etter 25 årkr 136.207
 *Det er kalkulert med 2% effektiv rente på lån. ** I regnestykket er det kalkulert med 5% forventet avkastning på sparing.

Start en spareavtale i fond

Med en månedlig spareavtale går sparingen av seg selv. Det er flere måter å komme i gang på.

Start en spareavtale

Kontakt meg om sparing i fond

Du får full gjennomgang av din økonomiske situasjon og råd tilpasset akkurat deg.

Fyll ut skjema

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste