Product Risk Description (PRD)

Product GroupProduct Name
DCMCorporate BondsÅpnes i nytt vindu
DCMCredit Bond (Floating)Åpnes i nytt vindu
DCMCredit Default SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESBermuda SwaptionÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESCPI SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESExtendable SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESFlippable SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESFloating Threshold SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESInflation Digital Cap / FloorÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESInflation Zero Coupon SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESInterest Rate GuaranteesÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESKnock Out/In Previous Coupon SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESKnockout previous coupon SwapsÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESON and TN Index SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESRatchet SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESSpread Cap FloorÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESThreshold SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESYoY Inflation Cap with quantoÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVES
YoY Inflation Floor with quantoÅpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity worst of autocallable with memory coupon and two barriesÅpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity worst of autocallable with memory coupon and two barriers (MC)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity (cash)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Asian Flexo Basket (Buy)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Asian Flexo Basket (Sell)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Asian Quanto Basket (Buy)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Asian Quanto Basket (EU)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Asian Quanto Basket (EU) (Buy)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Asian Quanto Basket (EU) (Sell)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Asian Quanto Basket (Sell)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Asian Quanto Basket Call with Down and In PutÅpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Barrier Digital (Buy)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Barrier Digital (Sell)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity BoosterÅpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Booster (EU)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Call/Put Spread Asian Quanto Basket TM2Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Call/Put Spread Asian Quanto Basket TM1Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Call/Put Spread Asian Quanto Basket (EU) TM2Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Call/Put Spread Asian Quanto Basket (EU) TM1Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Digital Option Quanto Basket (Buy)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Digital Option Quanto Basket (Sell)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Down and In Quanto Basket Put Option (Buy)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Down and In Quanto Basket Put Option (EU) BuyÅpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Down and In Quanto Basket Put Option (EU) SellÅpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Down and In Quanto Basket Put Option (Sell)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Down and Out Quanto Basket Put OptionÅpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity ForwardsÅpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Replacement Asian Quanto Basket Option (buy)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Replacement Asian Quanto Basket Option (sell)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity SwapsÅpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Variance SwapÅpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Worst of Autocallable Combo with Two BarriersÅpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Worst of Digital Basket (buy)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Worst of Digital Basket (sell)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Worst of Down and In Put (buy)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Worst of Down and In Put (sell) Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Worst of Put (buy)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Worst of Put (sell) Åpnes i nytt vindu
EQUITIESFuture on Equity Index (Exchange-Traded)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESListed Equity-Derivatives OptionsÅpnes i nytt vindu
EQUITIESOTC Equity OptionsÅpnes i nytt vindu
EQUITIESPKG of EQ derivatives with IRS (CALL_­W_­DIP + IRS)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESPledged collateralised cash lendingÅpnes i nytt vindu
EQUITIESSecurities borrowingÅpnes i nytt vindu
EQUITIESSecurities lendingÅpnes i nytt vindu
FIXED INCOMEForward on Danish Mortgage BondsÅpnes i nytt vindu
FIXED INCOMEGovernment BondÅpnes i nytt vindu
FIXED INCOMEIndex Linked BondsÅpnes i nytt vindu
FIXED INCOMEListed Options on Bond FuturesÅpnes i nytt vindu
FIXED INCOMEBond FuturesÅpnes i nytt vindu
FIXED INCOMEMortgage BondÅpnes i nytt vindu
FIXED INCOMESwedish CPI-linked Bonds
Åpnes i nytt vindu
FXFX digital plus swapÅpnes i nytt vindu
FXFX Double Barrier Knockout optionÅpnes i nytt vindu
FXFX Double No TouchÅpnes i nytt vindu
FXFX Double TouchÅpnes i nytt vindu
FXFX European Forward ExtraÅpnes i nytt vindu
FXFX European Reverse Forward ExtraÅpnes i nytt vindu
FXFX One Touch optionÅpnes i nytt vindu
FXFX Option: Double Barrier Knock-In Option
Åpnes i nytt vindu
FXFX Option: European Digital Option
Åpnes i nytt vindu
FXFX Reverse Forward ExtraÅpnes i nytt vindu
FXFX SpotÅpnes i nytt vindu
FXNo Touch DownÅpnes i nytt vindu
FXNo Touch UpÅpnes i nytt vindu
FXTarget Redemption Forward CountdownÅpnes i nytt vindu
MONEY MARKETCommercial PaperÅpnes i nytt vindu
MONEY MARKETDeposit  LoanÅpnes i nytt vindu
MONEY MARKETFRAÅpnes i nytt vindu
MONEY MARKETMunicipal PaperÅpnes i nytt vindu
MONEY MARKETOM FRAÅpnes i nytt vindu
MONEY MARKETOpenend Classic Repo
Åpnes i nytt vindu
MONEY MARKETRepo ReverseÅpnes i nytt vindu
MONEY MARKETTBillÅpnes i nytt vindu