Jeg ønsker å endre sparing

Du kan endre sparingen i nettbanken. Dette gjelder sparing på konto og sparing i fond. Har du fond via Fondskonto kan du endre i Persondialogen. Klikk på knappene nedenfor og logg inn. Etter innlogging velger du videre utfra hva du ønsker å gjøre.

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.

Tips: Få oversikt over sparingen din i mobilbanken

Last ned mobilbanken

  • Du velger om du skal laste ned til iPhone/iPad eller Android i neste steg.