Vi har nye produkter i tegning

Akkurat nå har vi 3 nye investeringsprodukter i tegning til Private Banking. Nedenfor finner du kort sammenfattet informasjon om hvert unike produkt, samt produktets brosjyre, tegningsblankett og endelige vilkår. Tegningsperioden avslutter 1. desember 2017.

Nordea Kredittbevis Nord-Amerika High Yield VIII

Investeringen har en løpetid på 5 år og er knyttet til antall kreditthendelser i kredittindeksen CDX North American High Yield S29, som består av 100 selskaper. Investor mottar kvartalvis kupong på 9,00 % p.a. (indikativt). Dersom fler enn 15 kreditthendelser inntreffer, reduseres gjenstående hovedstol gradvis.

Markedsføringsmateriale

Tegningsblankett

Endelige vilkår

Du finner våre grunnprospekt på nordea.com

Nordea Aksjebuffer Europeiske Aksjer ESG

Investeringens avkastning er knyttet til utviklingen i aksjekursen til ti europeiske selskaper. Aksjebufferen har en løpetid på 5 år og gir en avkastningsfaktor på 190 % (indikativt) hvis aksjekurven har en positiv utvikling. Samtidig tåler man et fall på inntil 20 % i aksjekurven før man taper i forhold til investert beløp.

Markedsføringsmateriale

Tegningsblankett

Endelige vilkår

Du finner våre grunnprospekt på nordea.com

Nordea Aksjekupong Nordiske Aksjer ESG

Investeringen har en løpetid på 5 år, men kan forfalle automatisk allerede etter år 1 eller ved årlige intervaller deretter. Avkastningen er knyttet til utviklingen i fire nordiske selskapsaksjer: Novo Nordisk, Stora Enso, Volvo og Yara. Investor mottar årlig indikativ kupong på 15,00 % per år.

Markedsføringsmateriale

Tegningsblankett

Endelige vilkår

Du finner våre grunnprospekt på nordea.com