Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat
Cargo containers in port

NRP Eiendom 2018 Invest AS

Nordea Private Banking har siden 2010 hatt et samarbeid med Ness, Risan & Partners AS (NRP) på eiendomsinvesteringer.

Kort om NRP Eiendom 2018 Invest AS:

Det er tidligere lansert fire forskjellige eiendomsfond, NRP 2010, 2012, 2015 og 2016, som alle er fulltegnet. NRP Eiendom 2018 Invest AS er det femte fondet i rekken. Det er bygget på samme lest som de fire foregående fondene og investerer i kontor-, lager- og logistikkeiendommer i Norden.

NRP Eiendom 2018
  • Eiendomssegment: Logistikk, kontor, lager, lett industri og handel – lange kontrakter
  • NRP’s årlige avkastningsmål: 10 – 12 %
  • NRP’s mål om årlig utbytte: 5 – 8 %
  • Forventet belåningsgrad: 60 %
  • Selskapsstruktur: Aksjeselskap, registreres i VPS
  • Levetid: 7 år etter avsluttet investeringsperiode
    (kan forlenges til 9 år)

Emisjonsperiode: 01. oktober – 05. november 2018

Dokumenter

Les nøye igjennom all dokumentasjon før tegning. Tegningsfristen er 05. november 2018 kl 16.00. Ta kontakt med din rådgiver for utfyllende informasjon og bestilling.

NRP Eiendom 2018 Invest - Investorpresentasjon (pdf, 4 MB)Åpnes i nytt vindu

NRP Eiendom 2018 Invest - Bestillingsblankett (pdf, 163 KB)Åpnes i nytt vindu

NRP Eiendom 2018 Invest - KID (pdf, 160 KB)Åpnes i nytt vindu

NRP Eiendom 2018 Invest - Prospekt (pdf, 12 MB)Åpnes i nytt vindu

Etter tegningsperiodens slutt vil du  få vite datoen for når din konto vil bli belastet, via din rådgiver.

Nordea Private Banking
Oslo, oktober 2018