Hvilken sparetype er du?

Når tenkte du sist at hadde vært deilig å vinne i Lotto og få økonomisk frihet til å gjøre alt du drømmer om? De færreste opplever å vinne i Lotto, men den gode nyheten er at hvis du finner en spareform som passer deg er det enklere å oppfylle drømmer i fremtiden. Sjekk ut hvilken sparetype du er og start sparingen i dag.

Jeg sparer ikke-typen

Vil du leve her og nå? Føler du at det ikke er rom for sparing? Den gode nyheten er at litt sparing kan føre til stor gevinst på sikt. Setter du opp et fast trekk fra lønnskontoen din rett etter lønning er det lettere å lykkes. 

Sparer du for eksempel 1000 kroner i måneden på en sparekonto i 3 år, blir det 36.000 kroner med en rente på 2 prosent*.

Jeg sparer-typen


Sparer du allerede regelmessig? Har du bufferen alle snakker om på plass? Hva med å sikte mot et nytt mål? 

Sparer du på høyrentekonto får du ekstra god og forutsigbar rente og har tilgang på pengene når du trenger dem. 

Bygg langsiktig-typen


Er du villig til å investere penger i dag for å få en fremtidig gevinst? Er du komfortabel med å ta noe risiko, hvis du kan forvente å få igjen for det?

Sparer du jevnlig i minst fem år kan fond være et alternativ for deg. Det har historisk sett vist seg å være en mer lønnsom måte å spare på over tid. 

La oss si at du sparer 2000 kroner pr. måned i 5 år og gjennomsnittlig avkastning er 7 %. Da har du omtrent 136.000 kroner etter 5 år.**

Det finnes mange fond og spareløsninger du kan velge mellom og mye hjelp å få.

Spareforslag for Bygg langsiktig-typen

Fondsroboten Nora
Finn et fond som passer for deg

Fondsvelgeren
Bygg en portefølje basert på dine preferanser

IPS
Lønnsom individuell pensjonssparing

Fredrik Olafsson

Fredrik Olafsson er leder for et av rådgivningsteamene våre og er i daglig kontakt med kunder. Han opplever at mange er usikre på hvordan de skal begynne å spare. Hans beste sparetips er: 

  • Start med en spareavtale og sett deg et mål for sparingen. Da er det enklere å opprettholde motivasjonen. 
  • Velg den spareformen som passer best til sparemålet, slik at du får optimale betingelser. 
  • Be om hjelp fra banken din hvis du er usikker!

Book et møte med oss

 

Kjenner du deg ikke igjen i noen av sparetypene eller er du en blanding av alle tre? Hver sparetype må anses som veiledende og det finnes uansett en spareform som passer. Vi hjelper deg gjerne med å finne den riktige for deg.  

*Sparebeløpet inklusive renten oppgis i dagens kroneverdi ved at inflasjon på 2 % er trukket ifra. Skatteeffekt er ikke hensyntatt i utregningen. 

** Oslo Børs OSEFX har hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,08 % i perioden 1/1-2018 til 31/12-2022. Sparebeløpet inklusive gjennomsnittlig avkastning oppgis i dagens kroneverdi ved at inflasjon på 2 % er trukket ifra. Skatteeffekt er ikke hensyntatt i utregningen. 

 

 

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.