Aksjefondet Nordea Innovation Stars

Et aktivt forvaltet fond som investerer i innovative selskaper i etterspurte sektorer i Norden og globalt.

Fondets fokusområder

  • Investerer i voksende og innovative selskaper i Norden og globalt
  • Fokus på investeringer innenfor helse, forbruk, bærekraft og teknologi
  • Følger Nordeas etablerte STARS-konsept og er opptatt av selskapenes håndtering av spørsmål som handler om miljø, sosialt ansvar og forretningsetikk i investeringsbeslutningen (ESG)

Hvem passer Nordea Innovation Stars for?

Dette aksjefondet kan passe deg som ønsker å investere i voksende og innovative selskaper innen helse, forbruk, bærekraft og teknologi i Norden og globalt. Du har en lang tidshorisont på investeringen og er kjent med at verdien på fondet kan svinge i investeringsperioden.

Se detaljer om fondet i FondslistenÅpnes i nytt vindu

Hvilke selskap velges ut til porteføljen?

Fondet investerer i mellom 30-60 innovative selskaper og forvaltes av Nordeas erfarne forvaltere av nordiske fond.

Forvalterne anser at Norden er et bra marked for innovative selskaper da mange av selskapene også gjør det bra internasjonalt. Norden er et ganske lite marked, så derfor er selskapene ofte tvunget til å søke seg til globale markeder. Det gjør dem mer konkurransedyktige, og det er noe som bidrar til at hvorfor mange nordiske selskaper lykkes å bli markedsledende. 

Våre forvaltere har fokus på å finne selskaper med et avkastningspotensial og som har både konkurransefordeler og en lang vekstbane.

Et Stars-fond tar ansvarlige investeringer ett steg videre 

Stars-fondene har ekstra fokus på bærekraft og du kan velge mellom flere fond som investerer i ulike markeder. Felles for alle fondene er at de investerer i selskaper som er økonomisk sterke og utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø. 

Les om Stars-familien her

Kjøp fond

Kjøp fond i nettbanken.

Kjøp fond - logg inn Åpnes i nytt vindu

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste

Viktig informasjon
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.