Man smiling while looking at his laptop at home

Nordea Emerging Stars

Er du opptatt av at dine sparepenger investeres på en ansvarlig og bærekraftig måte? Er du samtidig langsiktig og ønsker gode avkastningsmuligheter? Ved å spare i aksjefondet Nordea Emerging Stars kan du oppnå begge deler.

Dine fordeler ved å spare i Nordea Emerging Stars

  • Fondet har særlig fokus på miljømessige, sosiale og eierstyringsmessige forhold.
  • Du er med på å påvirke hvordan verden ser ut i morgen.
  • Vi plukker morgendagens selskaper, som utpeker seg innen ansvarlige prinsipper.
  • Du kan oppnå god avkastning på lang sikt, hvis du er villig til å ta risiko.
  • Som Nordea-kunde kan du enkelt og raskt kjøpe og selge fond i Nettbanken.

Om Emerging Stars

Aksjefondet Nordea Emerging Stars investerer i selskaper i fremvoksende markeder med tilpasningsdyktighet til miljø, sosiale forhold, og god eierstyring.

Gjennom en grundig analyse og selskapsbesøk fra Nordeas team for ansvarlige investeringer, vurderer vi hvordan selskaper håndterer risiko og muligheter relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og etikk, samt om selskapene produserer produkter som vil bidra til en mer bærekraftig utvikling. Parallelt gjøres også den ordinære finansielle selskapsanalysen. Selskapet må gjøre det bra på begge parametre for å bli godkjent som investering i fondet. Vi tror at det er selskapene som klarer å tilpasse seg de miljømessige og sosiale utfordringene som verden står overfor i dag, som kommer til å levere god avkastning fremover. Dette gjelder spesielt innenfor fremvoksende markeder.

Slik velger vi selskapene

Aksjefondet Nordea Emerging Stars investerer i fremvoksende markeder, som Brasil, India, Indonesia og Kina.

Selskaper i fremvoksende markeder møter allerede i dag utfordringer som vannmangel, behov for å effektivisere energi, korrupsjon med mer. Vi tror at disse tilpasningsdyktige selskapene har et godt grunnlag for å kunne gi god og stabil avkastning, ikke minst fordi disse selskapene håndterer risiko på en god måte.

En gjennomgang av 100 studier * viser at selskaper som er god på såkalt ESG (miljømessige, sosiale og eierstyringsmessige forhold) viser seg å positivt korrelere med risikojustert avkastning. Det vil si at de har bedre avkastning eller lavere risiko enn konkurrenter, som eksempelvis ikke implementerer strategier på miljømessige forhold.

* Kilde: Deutche Banks metastudie av 100 studier på korrelasjon mellom ESG og risikojustert avkastning.

Se film om Nordea Emerging Stars her (You Tube)Åpnes i nytt vindu

Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.

Kjøp fond i Nettbanken

Logg inn Åpnes i nytt vindu

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.