Medlemsfordel for deg med pensjonsavtale i Nordea Liv

Har arbeidsgiveren din pensjonsavtalen i Nordea Liv, får du seks av våre mest populære investeringsprofiler uten produktkostnad.

Rimeligere sparing i Fondskonto

De fleste vil ha nytte av å spare litt, enten det er til drømmeferien, en ny hytte – eller til egen pensjon. Mange som sparer til noe som ligger litt frem i tid, velger Fondskonto. Siden arbeidsgiveren din sparer til pensjon for deg i Nordea Liv, kan du nå spare i seks av våre mest populære investeringsprofiler uten produktkostnad. 

Dine fordeler med Fondskonto 

  • Du har full fleksibilitet; du velger selv sparebeløp og aksjeandel. I tillegg kan du ta ut pengene gebyrfritt når du ønsker 
  • Bytt investeringsprofil så ofte du vil uten at dette utløser skatt
  • Du får tilgang til hele fondsuniverset til Nordea Liv, som er forvaltet av noen av verdens ledende fondsforvaltere
  • Vi anbefaler investeringsprofiler som er tilpasset din vilje til å ta risiko.  Ved kjøp av Fondskonto svarer du på en del spørsmål. Ut i fra dine svar finner vi risikoviljen din
  • Du kan følge verdiutviklingen av investeringsprofilene dine på våre innloggede sider på nordealiv.noÅpnes i nytt vindu
  • Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden. Ved utbetaling er avkastningen skattepliktig og beskattes etter gjeldende regler for aksje- og renteinntekter 

Les mer om Fondskonto

Disse investeringsprofilene får du tilgang til

De seks investeringsprofilene du får uten produktkostnad heter “Aktiva Bedrift”. Du velger selv hvor mye av pengene som skal plasseres i aksjer.

Eksempelvis er «Aktiva Bedrift 65» et fond som vil inneholde cirka 65 % aksjer og 35 % renter og obligasjoner. Målet vårt er å gi deg høyest mulig avkastning gitt din vilje til å ta risiko. Disse fondene er valutasikret, det vil si at de ikke er utsatt for svingninger i valuta.

Dersom du bytter jobb eller din arbeidsgiver ikke lenger har tjenestepensjonsavtale i Nordea Liv, vil du fra utmeldingsdato eller flyttedato få en årlig produktkostnad. Dette gjelder også dersom du slutter i arbeid for å gå av med alderspensjon. 

Fondskostnader Aktiva Bedrift

PorteføljefondForvaltningskostnad medlemmer

Forvaltningskostnad ikke
medlemmer inkl. produktkostnad

Aktiva Bedrift 100,290,49
Aktiva Bedrift 300,390,79
Aktiva Bedrift 500,490,99
Aktiva Bedrift 650,691,09
Aktiva Bedrift 800,791,19
Aktiva Bedrift 1000,991,29

Så mye kan pengene vokse:

Turid (40) sparer 3 000 kroner i måneden i vårt privatfond Aktiva 50 med en aksjeandel på 50 %. Hun kan forvente å sitte igjen med mellom 830 000 og 2 800 000 kroner* når hun går av med pensjon i en alder av 67. 

Dersom Turid bytter til Aktiva Bedrift 50, vil hun kunne forvente å sitte igjen med mellom 880 000 og 3 100 000 kroner når hun går av med pensjon, altså opp til 240 000 kroner mer.

*Intervallene er beregnet ut i fra et 95 %-konfidensintervall med nominelle verdier, konfidensintervallet med reelle verdier ligger mellom 480 000 og 1 660 000 kroner for Aktiva 50 og mellom 520 000 og 1 800 000 kroner for Aktive Bedrift 50

Kostnader for Fondskonto