Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Fondskonto - for deg med innskuddspensjon i Nordea Liv

Når arbeidsgiveren din har valgt å ha tjenestepensjonen din hos oss, gir vi deg gode priser på privat sparing i Fondskonto.

Dine fordeler med privat sparing i Fondskonto 

  • God oversikt over sparingen i Persondialogen. 
  • Ingen bindingstid på pengene du sparer
  • Enkelt å komme i gang med sparing – opprett Fondskonto på 1-2-3
  • For deg med innskuddspensjon i Nordea liv:
    Gode priser på privat sparing i FondskontoÅpnes i nytt vindu
  • Tilgang til 6 bedriftsfond med de samme lave prisene som våre bedriftskunder betaler
  • Tilgang til hele fondsuniverset til Nordea Liv dersom du ønsker å forvalte pengene selv
  • Anbefaling av fond som er tilpasset din vilje til å ta risiko - risikoprofilen din blir avdekket ved etablering av produktet
  • Våre fond er forvaltet av noen av verdens ledende fondsforvaltere. Du kan legge beina på bordet og følge utviklingen på din sparing.

Les mer om Fondskonto

Aktiva Bedrift – kom enkelt i gang med sparingen din

De 6 bedriftsfondene du får tilbud om heter “Aktiva Bedrift” 10, 30, 50, 65, 80 og 100, der tallet angir andel aksjer i fondet.

Resterende andel er renter- og obligasjonspapirer som har en lav risiko knyttet til seg – og dermed lavere avkastningsforventning. Eksempelvis er «Aktiva Bedrift 65» et fond som vil inneholde cirka 65 % aksjer, og 35 % renter og obligasjoner basert på hvordan Nordea mener at de ulike finansmarkedene vil utvikle seg fremover.

Du får de samme lave prisene som våre bedriftskunder betaler for forvaltningen via din private sparing, og målet er å gi deg høyest mulig avkastning gitt din vilje til å ta risiko og til en lavere pris enn våre øvrige tilsvarende fond. Dersom du bytter jobb og/eller din arbeidsgiver ikke lenger har tjenestepensjonsavtale i Nordea Liv, vil det fra utmeldingsdato/flyttedato påløpe en årlig produktkostnad på midler investert i Aktiva Bedrift. Dette gjelder også dersom du slutter i arbeid for å gå av med alderspensjon, produktkostnaden vil da påløpe fra denne dato.

Fondskostnader Aktiva Bedrift

PorteføljefondForvaltningskostnad medlemmerForvaltningskostnad
ikke medlemmer inkl. produktkostnad
Aktiva Bedrift 100,290,49
Aktiva Bedrift 300,390,79
Aktiva Bedrift 500,490,99
Aktiva Bedrift 650,691,19
Aktiva Bedrift 800,791,29
Aktiva Bedrift 1000,991,49

Så mye kan pengene vokse:

Turid (40) sparer 3 000 kroner i måneden i våre privatfond med en aksjeandel på 50 %. Hun kan forvente å sitte igjen med mellom 830 000 og 2 800 000 kroner* når hun går av med pensjon i en alder av 67.

Dersom Turid bytter til våre bedriftsfond, vil hun kunne forvente å sitte igjen med mellom 880 000 og 3 100 000 kroner når hun går av med pensjon, altså opp til 240 000 kroner mer.

*Intervallene er beregnet ut i fra et 95 %-konfidensintervall med nominelle verdier, konfidensintervallet med reelle verdier ligger mellom 480 000 og 1 660 000 kroner for  privatfondet (Aktiva 50) og mellom 520 000 og 1 800 000 kroner for bedriftsfondet (Aktive Bedrift 50).

Kostnader for Fondskonto

Kom i gang med Fondskonto

Start sparing her og nå