Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Eierstyring i Nordeas fond

Nordea Funds påvirker selskapene våre fond investerer i

Nordea Funds, Norwegian Branch er med på å påvirke de selskapene våre fond investerer i.

Nordea Funds, Norwegian Branch er gjennom selskapets verdipapirfond en aktiv eier som er med på å påvirke de selskapene verdipapirfondene investerer i, ved f eks å delta i valgkomiteer når styremedlemmer skal velges, eller ved å benytte fondets stemmerett som aksjeeier.

"Eierstyring handler om forholdet mellom  aksjonærene og selskapenes styre og deres ledelse." 

Hensikten er å sikre en god langsiktig utvikling i de selskaper Nordeas fond investerer i. Dette kommer både aksjonærene, de ansatte og andre interessenter tilgode.

Du kan lese mer i Retningslinjer for eierstyring i Nordeas fond (pdf, 527 KB)Åpnes i nytt vindu. Dokumentet et på engelsk. 

For ytterligere informasjon om eierstyring i Nordeas fond, kontakt Erik Durhan.