Derfor bør du tenke langsiktig med din fondssparing

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, deler her sine 5 beste tips og råd om langsiktig sparing i fond.

1 . Aksje- og kombinasjonsfond gir muligheter

Fondssparing er noe du gjør for å få bedre avkastning på pengene dine på lang sikt. Du har størst mulighet for å få god avkastning når du plasserer pengene i aksjefond eller i kombinasjonsfond som igjen har investert i aksjer.  

I aksjefond går pengene til bedrifter som bruker de til å investere i varer og tjenester. I gode tider vil bedriftene tjene mer penger og da vil som regel verdien av aksjene gå opp. Dersom det går svakere for bedriftene, kan du risikere at verdiene faller. Denne endringen i verdier er noe som vi helst ville ha vært foruten. Men samtidig er det akkurat dette som gjør at du kan få avkastning på pengene. 

Dersom investeringen var helt sikker ville du fått en rente som ligner på det du har ved bankinnskudd og ikke en god langsiktig avkastning. Selv om svingningene føles ubehagelige, så er det altså de som sørger for at du til slutt får mulighet for god avkastning.  

2. Tenk langsiktig

Når du har plassert pengene i fond, er det ingen vits å følge med på verdistigningen eller verdifall hver dag. Spesielt ikke hvis du er bekymret over nedgangen. 

Tenk om du flyttet til Bergen og ble lei av regnet? Ville det hjulpet å sitte hele dagen foran vinduet og studert regndråpene? Nei, det beste ville være å gjør noe helt annet. Sånn er det med fondssparing også. Du sparer for lang sikt, så da er det unødvendig å bekymre seg hver gang verdien faller. 

3. Krevende å "time" markedet

Vil det ikke være en god idé å selge fondsandelene når tidene er usikre? Det høres fornuftig ut i og med at dårlige tider gir dårlige aksjemarkeder. Men aksjemarkedet reagerer veldig raskt og gjerne før de fleste av oss forstår at noe er i ferd med å skje. 

Når vi er kommet til et tidspunkt hvor de fleste av oss er sikre på at tidene er dårlige, så har aksjemarkedet ofte allerede falt. Og kanskje til og med er det på vei til å snu igjen. I perioder som nå hvor vi har sett at aksjemarkedene faller eller stiger med et års avkastning på én dag, så er det ekstra vanskelig å finne de rette dagene å kjøpe eller selge på.

4. Positive utsikter for fremtiden

Er ikke dagens situasjon ekstra spesiell? Jo, vi har aldri før sett en så raskere og kraftig nedgang i økonomien som vi hadde i fjor vår. 

Samtidig er det mye som tyder på at vi kan nærme oss normalen om noen måneder. I finansmarkedene venter en at den samlede inntjeningen fra selskapene allerede i år vil overstige nivået før virusepidemien. 

5. God avkastning over tid

Kan den oppgangen vi har sett i aksjemarkedene fortsette? I deler av aksjemarkedet har vi allerede sett en optimisme som er uten sidestykke, men i andre deler finner vi fortsatt selskaper som er  attraktivt priset. 

Det er derfor vanskelig å si om dette er det beste tidspunktet å kjøpe aksjer på. Sånn er det typisk med aksjer og fond. Det er vanskelig å finne et perfekt tidspunkt å investere, men historien er klar på én ting. Hvis du investerer langsiktig i aksjer, så har du god mulighet for å få god avkastning over tid.

Robert Næss,

Investeringsdirektør i Nordea

Hvordan bør du tenke rundt sparingen din i urolige tider?

Alle som investerer i aksjer eller fond vil før eller senere oppleve nedgang i markedet. Vi anbefaler at du har is i magen og holder deg til din opprinnelige spareplan. På den måten vil du over tid få glede av oppgang som kommer etter en nedgang.
Les om våre råd

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste

Om innholdet på denne siden 
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Innholdet er ikke ment som personlig investeringsrådgivning. Trenger du personlig rådgivning ber vi deg ta kontakt med oss.