Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

LONG - følger utviklingen i opp- og nedgang

LONG er et verdipapir som følger utviklingen til en underliggende indeks- eller råvareutvikling i både opp- og nedgang.

LONG følger utviklingen i et underliggende marked

Har du tro på et underliggende marked og forventer stigende kurser er LONG et passende produkt for deg. Navnet LONG, eller «lang» på norsk, betegner en markedseksponering som gjør at du tjener på et marked i positiv utvikling.

Uavhengig av om du har en aksjeindeks eller råvare som underliggende så vil verdien på LONG stige hvis underliggende stiger i verdi. På samme måte vil verdien på LONG synke hvis underliggende synker i verdi. Nordea tilbyr LONG på råvarene sølv, gull og olje, samt ulike aksjeindekser. Alle våre LONG er notert på Oslo Børst og handles i realtid, på sammen måte som vanlige aksjer.

Slik fungerer LONG

Nordea tilbyr LONG koblet til råvarene gull, olje og sølv samt ulike aksjeindekser. LONG passer like godt for den erfarne investoren som den langsiktige spareren. Utviklingen til LONG er ikke koblet til verdien på aksjeindeksen eller råvaren (spotprisen). Den er koblet til den nærmeste forfalne futureskontrakten med høyst likviditet.

Våre LONG handles i norske kroner selv om råvarene eller aksjene i indeksen ofte handles i en annen valuta. Det gjør at prissettingen påvirkes av valutakurssvingninger mellom den norske kronen og den valutaen underliggende handles i. En forsterkning av den utenlandske valutaen gir en høyere pris og en svekkelse gir en lavere pris. Med andre ord vil investor ha full valutarisiko på investeringen hvis underliggende aktiva er notert i en annen valuta. 

På den annen side er LONG et verdipapir som følger utviklingen til et land, region eller råvare og verdiutviklingen i LONG styres dermed av utviklingen i underliggende og ikke den faktiske omsetningen. Dette innebærer risikospredning sammenlignet med å investere i en aksje. Ved å investere i LONG risikerer investor å tape hele, eller deler av, det investerte beløpet. 

I vår brosjyreÅpnes i nytt vindu kan du lese mer om hvordan alle våre LONG fungerer, samt mer om futureskontrakter og hvilke risikoer og kostnader de medfører. 

LONG brosjyre

Gjør deg grundig kjent med LONG før du handler

LONG er komplekse verdipapirer og det er viktig at du gjør deg grundig kjent med hvordan de fungerer før du handler. I vår brosjyre finner du all nødvendig informasjon om LONG.

LONG brosjyre picÅpnes i nytt vindu
Mer om LONG
Disclaimer