SPAC - Special Purpose Acquisition Company

En SPAC (Special Purpose Acquisition Company) er en annen måte for et selskap å notere sine aksjer på børsen. Prosessen bak den kan være vanskeligere å forstå sammenlignet med en børsnotering. Resultatet er likevel det samme. Et selskap tar sikte på å notere aksjene sine for første gang.

Hva er et SPAC?

Hele prosessen starter med et "Special Purpose Acquisition Company", et skallfirma som skaffer kapital fra forskjellige store investorer. Disse kalles sponsorer. Når skallselskapet får nok kapital, blir aksjene notert på børsen. En amerikansk SPAC er vanligvis notert til 10 USD per aksje og en svensk er vanligvis notert til 100 SEK per aksje. Prisen endres deretter over tid med markedet, og dette er tiden hvor andre investorer kan investere i skallselskapet.  

Når SPAC er notert på børsen, er formålet å kjøpe et annet unotert selskap med penger fra de opprinnelige investorene. Oppfordringen til å opprette et SPAC er å gi større muligheter til å kjøpe større unoterte selskaper og dermed få tilgang til flere oppkjøpskandidater. Når et annet selskap blir funnet og ervervet, blir skallselskapets aksjer konvertert til det nye selskapets aksjer. Det tidligere unoterte selskapet begynner å handle på børsen. For selskapet som ønsker å bli offentlig er dette en raskere prosess sammenlignet med en IPO (Børsnotering).

Er dette noe for meg?

På samme måte som noteringen av en "normal" egenkapital, kan du kjøpe SPAC i en tidlig fase av noteringen. Du kan delta på noteringsfasen til skallfirmaet (SPAC) akkurat som med en vanlig børsnotering. Når SPAC er notert, kan du kjøpe aksjer i skallselskapet på markedet og vente på mulig fremtidig konvertering. I konverteringsfasen vet du generelt hvor mange aksjer du mottar i det oppkjøpte selskapet. La oss si at du kjøper 100 aksjer i et SPAC. Hvis det finner et selskap å kjøpe, får du vanligvis like mange aksjer i det nye konverterte selskapet. Selvfølgelig kan det være forskjellig fra sak til sak, og det er angitt i vilkårene.

Risikoer

Hvilke risikoer det?

På grunn av det faktum at et SPAC er et nyetablert selskap uten relevante historiske data, må du som investor stole på sponsorens merittliste og investeringskriterier. Det første du bør gjøre som potensiell investor er å undersøke hvem som er sponsorene og hva de har oppnådd tidligere. Det aktuelle skallfirmaet har ingen egen organisasjon, generert inntekt eller evne til å levere resultater. Dette gjør det vanskeligere for potensielle investorer å estimere risikoen i investeringen og hvilken avkastning de kan forvente. Det er også viktig å forstå vilkårene i prospektet. Før en oppkjøpskandidat blir identifisert, er skallselskapet bare en stor haug med penger som handles på børsen. Et annet faktum å vite er at et SPAC handles på børsen i en begrenset periode, vanligvis opptil 24 eller 36 måneder. Hvis sponsoren ikke finner et selskap for å kjøpe SPAC, vil det bli avnotert fra børsen og etter den likvideringen. Den resterende kapitalen etter kostnader for avvikling vil bli refundert til investorene. Imidlertid er det bare initialverdien på 10 USD eller 100 SEK per aksje, minus kostnader som oppstod under det planlagte oppkjøpet, som refunderes. La oss si at du investerer i et SPAC for 110 SEK per aksje, du har en potensiell ulempe på 10 SEK (pluss kostnader) per aksje. Prisen på et SPAC kan bare øke med rykter om en potensiell oppkjøpskandidat. Det er ingen garanti for at skallfirmaet finner et selskap å kjøpe.

Spesifikke risikoer

Hvilke risikoer det?

På grunn av det faktum at et SPAC er et nyetablert selskap uten relevante historiske data, må du som investor stole på sponsorens merittliste og investeringskriterier. Det første du bør gjøre som potensiell investor er å undersøke hvem som er sponsorene og hva de har oppnådd tidligere. Det aktuelle skallfirmaet har ingen egen organisasjon, generert inntekt eller evne til å levere resultater. Dette gjør det vanskeligere for potensielle investorer å estimere risikoen i investeringen og hvilken avkastning de kan forvente. Det er også viktig å forstå vilkårene i prospektet. Før en oppkjøpskandidat blir identifisert, er skallselskapet bare en stor haug med penger som handles på børsen. Et annet faktum å vite er at et SPAC handles på børsen i en begrenset periode, vanligvis opptil 24 eller 36 måneder. Hvis sponsoren ikke finner et selskap for å kjøpe SPAC, vil det bli avnotert fra børsen og etter den likvideringen. Den resterende kapitalen etter kostnader for avvikling vil bli refundert til investorene. Imidlertid er det bare initialverdien på 10 USD eller 100 SEK per aksje, minus kostnader som oppstod under det planlagte oppkjøpet, som refunderes. La oss si at du investerer i et SPAC for 110 SEK per aksje, du har en potensiell ulempe på 10 SEK (pluss kostnader) per aksje. Prisen på et SPAC kan bare øke med rykter om en potensiell oppkjøpskandidat. Det er ingen garanti for at skallfirmaet finner et selskap å kjøpe.

Hvilke spesifikke risikoer er det?

Investering i et SPAC er direkte knyttet til oppkjøpsrisiko. Å kjøpe et annet selskap er en omfattende og komplisert prosess som innebærer store kostnader. Disse kostnadene belastes skallselskapet selv om et oppkjøp ikke er fullført, og det fører til en negativ innvirkning på resultatet. Videre er oppkjøp knyttet til store risikoer knyttet til oppkjøpskandidaten. Evnen til å oppnå et vellykket kjøp er direkte avhengig av sponsoren. SPAC selv har ingen egen organisasjon. Det er sponsoren som gir sin egen investeringsorganisasjon for arbeidet med å identifisere, evaluere og skaffe potensielle kandidater. Det er en risiko for at det kjøpte selskapet ikke får godkjenning for notering på børsen. Den ervervede virksomheten må oppfylle kravene til børsen. Hvis de ikke anser oppkjøpet for å oppfylle kravene, kan det føre til forsinkelser og ekstra kostnader for det aktuelle SPAC. Aksjonærenes påvirkning på hvilket målselskap de skal kjøpe er begrenset. Før et oppkjøp utføres må kandidaten godkjennes av generalforsamlingen i skallfirmaet. Hver enkelt aksjonærs innflytelse over hvilket selskap de skal kjøpe er derfor begrenset. I forbindelse med en virksomhetssammenslutning gir et SPAC vanligvis investorene muligheten til å innløse aksjene i stedet for å bli aksjonær i det sammenslåtte selskapet. Enten du investerer i et SPAC ved å delta i børsnoteringen eller ved å kjøpe sine verdipapirer på det åpne markedet etter en børsnotering, bør du lese SPACs prospekt for IPO så vel som periodiske og løpende rapporter i henhold til de pågående rapporteringsforpliktelsene. Det er viktig å forstå vilkårene for investeringen din. Selv om SPAC ofte er strukturert på samme måte og kan være underlagt visse minimumskrav for børsnotering, er det viktig å forstå de spesifikke egenskapene til et individuelt SPAC, inkludert egenkapitalinteressene som sponsoren har.