Hvordan fungerer aksjemarkedet?

Aksjemarkedet kan sammenliknes med alle andre former for markedsplasser, hvor kjøper og selger forhandler seg frem til en pris for en vare eller tjeneste. Det hele foregår på en børs som sørger for en regulert handel. Ved å investere i aksjer, bidrar du til finansiering av et selskap og derfor også til vekst i næringslivet. Interessen for å investere i aksjer er stadig i vekst. Vi tilbyr deg plattformen og innsikten du trenger for å ta del i den potensielle avkastningen i aksjemarkedet. Ved å opprette aksjehandel på nett kan du kjøpe og selge aksjer enkelt raskt og med lave merkostnader. 

Hvordan tjene penger på aksjemarkedet?

For å tjene penger på aksjer må du enkelt sagt kjøpe aksjer så billig som mulig og selge for en høyere kurs enn du kjøpte for. Dette er lettere sagt enn gjort. Derfor kan det heller være lurt å investere etter interesse. På den måten kan det bli mer spennende å følge med på utviklingen. 

Utbytte

Utbytte er en annen måte å tjene penger på i aksjemarkedet. Utbytteaksjer tar penger fra kontantbeholdningen og gir tilbake til aksjonærene dersom selskapet har et overskudd. Utbytte deles normalt ut enten kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Normalt sett faller aksjekursen tilsvarende utbytte siden kontantbeholdningen reduseres. Utbytteaksjer kan likevel være en god måte å tjene penger på aksjemarkedet uten å selge aksjer.

Du kan lese mer om hvordan tjene penger på aksjer her.  

Slik påvirkes verdien på aksjene dine

Du kan ta del i aksjemarkedet enten ved å investere i aksjefond eller enkeltaksjer. Investering i enkeltaksjer krever mer tid og at du i større grad har kjennskap til selskapene du investerer i. Du kan lese mer om forskjellen på aksje og aksjefond her. Felles for aksjer og aksjefond er at du som kjøper velger hvor mye du skal investere og på hvilke tidspunkt du skal kjøpe og selge. Verdien av en aksje påvirkes primært av tre faktorer:

  • Egen utvikling i selskapet
  • Hvordan det går med bransjen selskapet tilhører
  • Det større makrobildet

Investering i aksjer kan bidra til økt avkastning på sparepengene dine. Dersom et selskap gjør det bra eller bransjen har lyse fremtidsutsikter, kan verdien av aksjene gå opp, og motsatt. Det store makrobildet, som for eksempel rentenivå, klima og politikk påvirker også verdien til enhver tid.

Langsiktig eller kortsiktig sparing i aksjer?

Det er lurt å legge en strategi og være tro mot den. De to vanligste strategiene er kortsiktig og langsiktig sparing i aksjer. Langsiktig sparing er for deg som ønsker å dra nytte av avkastningen, men som ikke nødvendigvis ønsker å følge med i aksjemarkedet fra dag til dag. En slik strategi innebærer en potensiell avkastning basert på en jevn og stabil utvikling og er mindre risikofylt. Kortsiktige investeringer betyr at du kjøper og selger med mål om mest mulig inntjening på kortest mulig tid. Dette innebærer høyere risiko og krever mer kunnskap og tid. 

Aksjenyheter - slik holder du deg oppdatert

På siden Investeringsnyheter kan holde deg oppdatert om hva som skjer i aksjemarkedet. 

Er du nybegynner er du velkommen til å kontakte Nordeas aksjedesk på telefon 22 48 51 50Åpnes i nytt vindu fra kl 08.30-16.30. Vi holder aksjekurs for alle nybegynnere. 

Kjøp aksjer

Aksjehandel oppretter du enkelt i nettbanken. Deretter kan du kjøpe og selge aksjer i nettbanken og Nordea Investor.

Opprett aksjehandel - logg inn Åpnes i nytt vindu

Viktig informasjon
Informasjonen på denne siden er ment som produktinformasjon og ikke som investeringsrådgivning. Penger som plasseres i fond og aksjer kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. Som investor må du passe på at investeringen passer din økonomiske situasjon, risikotoleranse og investeringsmål. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Hvis du plasserer pengene dine i fond vil avkastning blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.