Svingninger i aksjemarkedet: Selge, kjøpe eller sitte stille?

Uro til tross, Nordeas sjefstrateg har et klart råd.

Dramatiske tider i Europa

Det har vært store svingninger i aksjemarkedet gjennom vinteren og våren i kjølvannet av krigen i Ukraina. Markedet falt markant under krigens utbrudd. Da var usikkerheten om omfanget av krigen og dens effekt på energi- og råvaremarkeder stor. Når usikkerheten avtok noe hentet markedene seg inn, men situasjonen er fortsatt uavklart. Dette sammen med Kinas kraftige tiltak for å stoppe spredningen av Omikron varianten har skapt fornyet uro i markedene. 

- Hvordan nyhetsstrømmen blir den neste tiden er vanskelig å si, men på litt sikt regner vi med at situasjonen stabiliseres og markedene roes ned.

Lurt å ha is i magen

Nordeas strateger mener at tidshorisonten er usikker, men tror ikke at krigen vil ha langvarig effekt på aksjemarkedet. 

- Historien tilsier at kriger har en rask og kraftig effekt på aksjekurser, men at effekten raskt avtar. Vi tror det vil være tilfellet også denne gangen. Den siste tidens gjeninnhenting kan signalisere at det verste er bak oss, sier Bruce.

Sitt stille i båten

Nordea anbefaler dermed ikke å endre investeringsstrategi basert på krisen. Avtagende risikopremie når situasjonen avklares, selv om det innebærer fortsatt krig og sanksjoner, og generelt gode utsikter for verdensøkonomien tilsier at aksjemarkedet kommer bra tilbake. Dette støttes også i den historiske erfaringen, mener Bruce.

- Etter fall i denne størrelsesordenen er utviklingen de neste seks månedene i snitt langt sterkere enn perioder som ikke etterfølger fall i markedet. Det understreker at markedet har en god evne til å hente seg inn igjen, sier Bruce.

Strateg i Nordea, Eric Bruce

Sjefstrateg i Nordea, Erik Bruce

Ønsker du rådgivning?

Sparer du til pensjon eller har andre langsiktige sparemål, har du vanligvis ingen grunn til å avvike fra spareplanen din. Hvis du likevel er urolig, er du velkommen til å snakke med en rådgiver.

Vi har mange svært dyktige rådgivere over hele landet. Våre spareråd er basert på våre modellporteføljer som har eksistert og virket siden 2001. Vi bruker god tid på hver enkelt kunde for å finne riktig spareplan, basert på din risikoprofil, risikokapasitet, tidshorisont, formål, likviditet, rebalansering, involveringsgrad og kostnader.

Ønsker du å prate med en rådgiver, er du velkommen til å treffe oss via nettmøte.

Les mer og book møte

Start sparing i fond

Sparing i fond passer for deg som skal spare langsiktig og ønsker at pengene skal vokse over tid. Du kan enkelt starte sparing med en digital fondsrådgiver eller logge inn direkte hvis du vet hvilket fond du vil spare i.