Prisendringer

Nye priser for utvalgte betalings- og kredittkorttjenester

Fra og med 1. mai 2022 endrer Nordea prisene på utvalgte betalingstjenester for privatkunder.

Prisene på Nordeas produkter og tjenester justeres hvert år i takt med utviklingen i resten av det norske markedet. Endringene vi nå gjennomfører reflekterer dette prisnivået. 

De nye prisene gjelder for følgende tjenester fra og med 1. mai 2022:

 • Brevgiro, 15 kroner (tidligere 12 kroner)
 • Innbetaling fra utlandet under 500 kroner, 50 kroner (tidligere 10 kroner)
 • EU-regulert betaling fra utlandet (EUR og SEK), 20 kroner (tidligere 0 kroner) 
 • EU-regulert betaling til utlandet (EUR og SEK), 30 kroner (tidligere 0 kroner) 

For deg med Nordea Gold eller Premium kredittkort

 • Kontantuttak i minibanker i Norge og utlandet, norsk og utenlandsk valuta, 2% + 40 kroner (tidligere 1,5%, min 40 kroner)
 • Overførsel fra kredittkort til konto, 2% + 40 kroner (tidligere 1,5% + 25 kroner) 

Grunnet prisjusteringen kan du velge å si opp konto eller kredittkortavtalen kostnadsfritt før 1. mai.

Price adjustments on selected payment services and credit card fees

1 May 2022 Nordea will adjust our prices on selected payment services and Nordea Premium and Nordea Gold credit card fees for personal customers.

We continuously develop our products and services and adjust our prices annually in accordance with market development. 

The price adjustments apply to the following as of 1 May 2022:

 • Brevgiro (mailed giro): NOK 15 (previously NOK 12)
 • Payments from other countries, amounts up to and including NOK 500: NOK 50 (previously NOK 10)
 • EU payments from other countries (EUR and SEK): NOK 20 (previously NOK 0) 
 • EU payments to other countries (EUR and SEK): NOK 30 (previously NOK 0) 

For Nordea Gold or Premium credit cards:

 • Cash withdrawals from ATMs in Norway and abroad, Norwegian and foreign currency: 2% of the amount + NOK 40 (previously 1.5% of the amount, minimum NOK 40)
 • Transfer from card to account, 2% of the amount + NOK 40 (previously 1.5% of the amount + NOK 25) 

Due to this price adjustment you can choose to terminate your account or credit card agreement free of charge by 1 may 2022.