Hvordan setter Nordea boliglånsrenten?

For å låne ut penger til boliglån finansierer Nordea seg i hovedsak fra to kilder: penger som kunder har satt inn i banken, og penger som banken låner i det internasjonale og norske pengemarkedet. Banken låner altså ikke penger fra Norges Bank.

Hvorfor blir boliglånsrenten din akkurat slik?

Norges Banks styringsrente og boliglånet ditt

Vanligvis vil det være en tett sammenheng mellom Norges Banks styringsrente og renten på boliglånet ditt, men ikke nødvendigvis alltid. Styringsrenten påvirker pengemarkedsrenten, men særlig i urolige tider kan styringsrenten og rentene i pengemarkedet utvikle seg forskjellig, med store svingninger på kort tid. Denne usikkerheten gjør at bankene må betale ekstra for å låne, og gjør det også utfordrende å sette riktige langsiktige boliglånsrenter. 

Les mer om styringsrentenÅpnes i nytt vindu

Nibor og prisen på boliglånet ditt

Signalrenten Nibor sier hva det koster å låne penger i det norske pengemarkedet. Den vanligste løpetiden på et lån i Norge er 3 måneder, såkalt «tre måneders Nibor». Da boliglån strekker seg over mange år vil Nordea også låne i pengemarkedet på lengre sikt enn tre måneder. Det er fordi pengene som lånes inn skal reflektere pengene som lånes ut igjen. Lån med lang løpetid koster mer enn lån med kortere løpetid, slik at Nordeas lånekostnader vil være høyere enn tre måneders Nibor. 

Boliglånsrenten din påvirkes av mange faktorer

Boliglånsrenten din fastsettes av prisliste og er ferdigforhandlet dersom du er medlem av et fagforbund med avtale (YS, UNIO, ECONA og NAL)

For å oppsummere så er det slik at boliglånsrenten du får er basert på en individuell vurdering. Mange ulike faktorer spiller inn, som blant annet lånekostnadene til banken i pengemarkedet, evnen din til å betjene lånet og lånets størrelse i forhold til markedsverdien på boligen din. Renten din kan derfor variere fra renten til andre kunder.

For å låne ut penger til boliglån finansierer Nordea seg i hovedsak fra to kilder: penger som kunder har satt inn i banken, og penger som banken låner i det internasjonale og norske pengemarkedet. Banken låner altså ikke penger fra Norges Bank. 

Hvorfor blir boliglånsrenten din akkurat slik?

Norges Banks styringsrente og boliglånet ditt

Vanligvis vil det være en tett sammenheng mellom Norges Banks styringsrente og renten på boliglånet ditt, men ikke nødvendigvis alltid. Styringsrenten påvirker pengemarkedsrenten, men særlig i urolige tider kan styringsrenten og rentene i pengemarkedet utvikle seg forskjellig, med store svingninger på kort tid. Denne usikkerheten gjør at bankene må betale ekstra for å låne, og gjør det også utfordrende å sette riktige langsiktige boliglånsrenter. 

Les mer om styringsrentenÅpnes i nytt vindu

Nibor og prisen på boliglånet ditt

Signalrenten Nibor sier hva det koster å låne penger i det norske pengemarkedet. Den vanligste løpetiden på et lån i Norge er 3 måneder, såkalt «tre måneders Nibor». Da boliglån strekker seg over mange år vil Nordea også låne i pengemarkedet på lengre sikt enn tre måneder. Det er fordi pengene som lånes inn skal reflektere pengene som lånes ut igjen. Lån med lang løpetid koster mer enn lån med kortere løpetid, slik at Nordeas lånekostnader vil være høyere enn tre måneders Nibor. 

Boliglånsrenten din påvirkes av mange faktorer

Boliglånsrenten din fastsettes av prisliste og er ferdigforhandlet dersom du er medlem av et fagforbund med avtale (YS, UNIO, ECONA og NAL).

For å oppsummere så er det slik at boliglånsrenten du får er basert på en individuell vurdering. Mange ulike faktorer spiller inn, som blant annet lånekostnadene til banken i pengemarkedet, evnen din til å betjene lånet og lånets størrelse i forhold til markedsverdien på boligen din. Renten din kan derfor variere fra renten til andre kunder.