Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Øk aksjeandelen i din pensjonssparing

1.3 millioner nordmenn har i dag innskuddspensjon fra arbeidsgiveren sin. Er du en av dem? Med enkle grep kan du sikre deg en bedre utbetaling den dagen du går av med pensjon. Hvis det er lenge til du skal gå av med pensjon kan du øke aksjeandelen i pensjonssparingen din og dermed også øke muligheten for mer i pensjon. Som kunde i Nordea Liv kan de fleste endre aksjeandel i Persondialogen.

De fleste kan selv endre aksjeandel

Pensjonssparingen din plasseres i fond. Fondene består blant annet av aksjer og renter. Ved oppstart av pensjonsordningen velger bedriften hvor mye av pengene som skal plasseres i aksjer.

Veldig ofte velger bedriften en middels eller lav aksjeandel på pensjonsforvaltningen. Alle ansatte blir plassert med samme aksjeandel, uavhengig av om du har 10, 20, 30 eller 40 år igjen til pensjonsalderen din. Det mange ikke vet er at de selv kan ha mulighet til å endre aksjeandel, og dermed selv bestemme hvor stor risiko og mulighet for avkastning de vil ha på pensjonssparingen.

Høy aksjeandel gir ofte høyere pensjon

Fondene med høyest risiko har også historisk høyest avkastning. Historisk avkastning er derimot ikke noen garanti for fremtidig avkastning.

Aksjefond svinger i verdi over tid, men det er disse svingningene som potensielt også gir høyere avkastning. 

Har du lang tid igjen til pensjonsalder (mer enn 10-15 år) er du mindre sårbar for svingninger. Jo yngre du er, jo større risiko kan det derfor være fornuftig å ta. Du må imidlertid være forberedt på at avkastningen kan variere underveis, og i noen perioder kan den også bli negativ. Men, har du lang tid igjen til pensjonsalder har du også råd til å tape litt i perioder.

For å unngå at pensjonskapitalen din blir utsatt for store svingninger i markedet like før du tar ut alderspensjonen, trappes mange pensjonsfond gradvis ned fra du fyller 55 år. Da reduseres risikoen ved at andelen rentefond økes, og du har dermed mindre av pensjonssparingen din i aksjer.

Øk din aksjeandel

Som kunde i Nordea Liv kan du enkelt øke din aksjeandel i din pensjonssparing i Persondialogen. Dette gjelder dersom du jobber i en bedrift der arbeidsgiver lar deg velge aksjeandel.

Øk din aksjeandel - logg inn Åpnes i nytt vindu

*) Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.