Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Personvernerklæring

Generelt

Nordea Bank Abp, filial i Norge ("Nordea" eller ”banken”) har konsesjon for behandling av personopplysninger og behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med konsesjonsvilkårene og personopplysningsloven med forskrifter.

Nordea er underlagt taushetsplikt om kundeopplysninger. Overlevering av kundeopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra kunden og hvor Nordea er forpliktet i henhold til loven å overlevere slike opplysninger.

Nordea har utarbeidet egne regler for bruk av personopplysninger, se Bankens personvernregler som du finner på Nordeas hjemmesider.

Nordea samler inn, behandler og analyserer data om bruk, trafikk og hendelser i Nordeas apper. Trafikkdata er data som kan knyttes til bruk i appene, og som behandles i kommunikasjonsnettverk i den hensikt å sende, distribuere eller gi meldinger. Dataene vil ikke bli brukt til å identifisere individuelle besøkende, med unntak for Nordeas mobilbankkunder.

Nordea vil, dersom det anses nødvendig, også innhente slike data fra tredjepart.

Forskjellige bruksvilkår og forskjellig praksis for personvern kan gjelde for bestemte tjenester som er tilgjengelige via Nordeas apper.

Hva samles inn?

Nordea samler inn og analyserer, uten at det er begrenset til, følgende opplysninger om individuelt besøkende og mobilbankkunder:

  • IP-adresse
  • Appversjon
  • Operativsystem (iOS, Android osv.)
  • Type pålogging
  • Sider som er besøkt

Formålet

Nordea lagrer nettstatistikkdata for å sikre den tekniske implementeringen og bruken av nettverket. Dataene brukes også til å gi Nordea økt innsikt og evne til ytterligere forbedring av brukeropplevelsen for kundene og brukere av appen.

Nordea bruker nettstatistikk for å kunne forbedre sine nettbaserte tjenester og for bedre å forstå og oppfylle behovene til kundene og de besøkende, blant annet for utvikling av oppgaver og tjenester knyttet til kredittinstitusjonenes operasjoner.