Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Whitecard

Whitecard er et kredittkort fra Nordea med prissikring og fleksibel tilbakebetaling.

Dine fordeler

PS! 

Aktivering: Du må aktivere kortet første gang du bruker det. Det gjør du enten ved å bruke PIN-koden i butikk/minibank eller ved netthandel som krever BankID /BankID på mobil.

Prissikring

Nå trenger du ikke være redd for at varen du handler kommer på salg om en stund, eller er billigere et annet sted.

Handler du med whitecard får du faktisk prisdifferansen tilbake dersom du finner samme vare rimeligere eller på salg innen 100 dager. Det gjelder om det er i samme butikk, eller et annet sted, eller på nettet.

 • Prissikringen gjelder et stort spekter av varer. For eksempel: Solbriller, brilleinnfatning, kikkerter, møbler og interiør, bøker og annet bokhandelmateriell, klær, sko, lamper, hageredskap, sportsutstyr, fritid og fjell utstyr, brune og hvitevarer som radio, TV, stereo/HiFi anlegg, kjøleskap og annet kjøkkenutstyr. 
 • Alle former for salg, inkludert sesongsalg. 
 • Prisdifferanse funnet på samme utsalgssted hvor varen ble kjøpt.
 • Prisdifferanse funnet på norsk internettbutikk som også har en fysisk butikk dersom frakt inkluderes i prisen. 
 • Bestillingsvarer som er standard.

  Forsikringen er gjeldende fra kjøps-/bestillingstidspunktet uavhengig av leveringstidspunktet. Det vil være noen produkter Prissikringen ikke gjelder for. Se fullstendige avtalevilkår (pdf, 268 KB)Åpnes i nytt vindu.

Whitecard gir deg fleksibilitet

Du kan benytte whitecard i alle butikker, på internett og i minibanker i hele verden. Du kan bruke det alle steder som aksepterer Mastercard.


2017 - whitecard - kort

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring gir trygghet. Velger du Betalingsforsikring på ditt whitecard har du ekstra sikkerhet dersom du blir utsatt for en ulykke, blir syk, arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager. Du slipper å bekymre deg for tilbakebetalingen av kreditten din.

Forsikringen dekker månedlig 7% av utestående balanse*, som er mer enn dobbelt så mye som minumumsbeløpet du må tilbakebetale hver måned. Etter 5 måneder eller ved Tap av Liv slettes det resterende av den utestående balansen.*

2017 - whitecard - betalingsforsikring - illustrasjon

*Utestående balanse på dagen før Ulykke/sykdom eller dagen før Varsel om Arbeidsledighet/permittering. Utestående balanse på dødsdatoen.

Hva Betalingsforsikringen omfatter

Ved Arbeidsuførhet, Arbeidsledighet eller Permittering er forsikringssummen det laveste beløp av utestående balanse og 3 ganger månedlig ytelse. Ved Sykehusinnleggelse er forsikringssummen det laveste beløp av utestående balanse og 5 ganger månedlig ytelse. Medlemmet kan motta ny dekning såfremt Medlemmet har tilfredsstilt kravet om Rekvalifisering. Månedlig utbetaling er 7 % av utestående balanse for Hendelsesdato.

Etter 150 sammenhengende dager hvor medlemmet fortsatt er 100 % Arbeidsufør, 100 % Arbeidsledig eller Permittert eller innlagt på sykehus betaler Selskapene til Forsikringstaker resterende av utestående balanse fratrukket tidligere utbetalte månedlige ytelser. Samlet maksimal erstatning under forsikringen utgjør 75 000 kr.

Det ovennevnte betyr at det kalkuleres forsikringspremie og dekning ut i fra utestående balanse på kortet til gjeldene datoer i forsikringsvilkårene. 

Fullstendige vilkår for betalingsforsikring (pdf, 135 KB)Åpnes i nytt vindu 

Informasjon om forsikringsformidling (pdf, 34 KB)Åpnes i nytt vindu

   

 • 100 % sykemelding 
 • 100 % Arbeidsledighet/permittering som inntreffer i Norge (for lønnsmottakere) 
 • Sykehusopphold i Norge eller utlandet (for selvstendig næringsdrivende) 
 • Dødsfall som inntreffer i Norge eller i utlandet
 • Forsikringsytelsene 
 • Under dødsrisikoforsikringen dekkes den utestående balansen, eksklusive eventuelle misligholdte avdrag og renter av slike, begrenset oppad til 75 000 kr.
PIN-kode

PIN-kode

Husk at du alltid finner PIN-koden din på Min SideÅpnes i nytt vindu. Min Side er en sikker nettløsning der du benytter BankID for å logge deg inn.

Om Min Side
Priser whitecard