Mann med laptop og kaffekopp

Kredittkortet Nordea Privat Mastercard (stoppet for nysalg)

Fra 15. mars 2018 er det ikke mulig å bestille Privat Mastercard. Kredittkortene vi tilbyr er Nordea Gold og Nordea Premium.

Privat Mastercard vil fortsatt fungere normalt for eksisterende kortkunder. Hold deg oppdatert på fordelene på ditt Privat Mastercard her.

Dine fordeler

  • Reiseforsikring og avbestillingsforsikring
  • Rentefri betalingsutsettelse og fleksibel tilbakebetaling
  • Samme kode som på ditt Nordea Bankkort
  • Mulighet til å overføre penger fra kredittkort til konto i Nordea
  • Utvidet kreditt når du trenger det (søknad i nettbanken)

Fleksibel tilbakebetaling

Når du betaler med kredittkort har du en rentefri betalingsutsettelse på inntil 45 dager. Betaler du tilbake hele beløpet du har brukt når du får faktura fra oss, blir du ikke belastet renter. Du kan tilbakebetale alt på en gang eller velge å fordele beløpet over flere måneder. 

Nye retningslinjer fra Finanstilsynet gjør at det totale beløpet du skylder står i betalingsfeltet på fakturaen. Du har likevel fortsatt full frihet til å betale minimumsbeløpet eller mer på din faktura. Ønsker du å fordele tilbakebetalingen over tid, vil det påløpe rente på den summen du velger å utsette. Selv om du ønsker å fordele tilbakebetalingen over tid må du alltid tilbakebetale 3,00% av det du har brukt, minimum kr 250,00.

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring

Inkludert i Kredittkortet Nordea Privat Mastercard får du en konkurransedyktig reiseforsikring som gjelder i hele verden. Forsikringen gjelder på sammenhengende reiser i inntil 90 dager og på reiser med varighet av 35 dager med åpen retur.

Forsikringen dekker deg og din familie, alternativt til familie dekkes inntil tre medreisende. Forsikringen gjelder når minst halvparten av den totale transportkostnaden er betalt med Kredittkortet Nordea Privat Mastercard. Reisen må starte og slutte i Norden. Den sikrede må være medlem av norsk folketrygd, være registrert i Folkeregisteret, og ha fast bostedsadresse i Norden.

Aldersbegrensninger på reiseforsikring og avbestillingsforsikring

Vi gjør oppmerksom på at reiseforsikringen har reduserte forsikringssummer for ulykke og død over 70 år. Reiseforsikringen og avbestillingsforsikringen omfatter ikke personer som er fylt 75 år.

Kontaktinformasjon ved skade/Meld skade

Meld skade elektronisk eller via telefon.

Kjøpsforsikring

Med vår kjøpsforsikring er alle varekjøp over kr 1000, som er betalt med Kredittkortet Nordea Privat Mastercard på reisen, forsikret. Kjøpsforsikringen dekker inntil kr 25 000 ved uforskyldt tap av eller skade på det du har kjøpt, og forsikringen gjelder helt til du kommer hjem, og inntil 90 dager regnet fra kjøpstidspunktet. Vi gjør oppmerksom på at forsikringen ikke omfatter konsumvarer, som for eksempel mat og drikke.

Netthandelsforsikring

Betaler du dine kjøp på nettet med Kredittkortet Nordea Privat Mastercard er du forsikret med inntil kr 25 000. Forsikringen gjelder privatkjøp på internett over kr 500 pr. stk./samling som er belastet Kredittkortet Nordea Privat Mastercard. Forsikringen dekker skade som ikke erstattes av selger, herunder skade på, tap av, eller omlevering av varen. Forsikringen gjelder kjøp på internettsider med adresse i EU, Island, Sveits, Liechtenstein, USA, Australia eller Norge og hvor levering er avtalt til adresse i Norge.

Priser
Priser for betaling og uttak med Nordea Privat Mastercard
SpesifikasjonPris/rente
Årspriskr 50,00
Årspris tilleggskort til ektefelle/samboerkr 50,00
Erstatningskort p.g.a. mistet/ødelagt kortkr 0,00
Betaling/varekjøpkr 0,00
Kontantuttak* i minibanker i Norge og utlandet, norsk og utenlandsk valuta2,00 %, min. kr 40,00
Overførsel fra kort til konto2,00 % + kr 40,00
Kjøp av valuta i våre minibanker**kr 20,00
Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet2,00 %

*)Bruk av kortet på Posten beregnes som kontantuttak.
**) Pris for kontantuttak kommer i tillegg.

Renter og betingelser
Priser for betaling og uttak med Nordea Privat Mastercard
SpesifikasjonPris/rente
Årspriskr 50,00
Årspris tilleggskort til ektefelle/samboerkr 50,00
Erstatningskort p.g.a. mistet/ødelagt kortkr 0,00
Betaling/varekjøpkr 0,00
Kontantuttak* i minibanker i Norge og utlandet, norsk og utenlandsk valuta2,00 %, min. kr 40,00
Overførsel fra kort til konto2,00 % + kr 40,00
Kjøp av valuta i våre minibanker**kr 20,00
Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet2,00 %

*)Bruk av kortet på Posten beregnes som kontantuttak.
**) Pris for kontantuttak kommer i tillegg.

Rente for Nordea Privat Mastercard
SpesifikasjonRente
Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse.  
Ved benyttelse av kreditten beregnes en nominell rente på
19,00 % p.a.
Effektiv rente med eFaktura23,99 % p.a.1)

1)Eff. rente 23,99 % p.a.. 15.000.- o/12 mnd. Total pris: kr 16 820,00

Det legges til grunn at kortet brukes til 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet og 1 kontantuttak i utlandet. Hvert varekjøp og kontantuttak er på kr 1.000.- slik at det samlede beløpet blir kr 15.000.- Tilbakebetales i 12 like avdrag.

Andre betingelser for Privat Mastercard
SpesifikasjonBeløp
Minimum innbetaling per måned av utestående kreditt3,50 %, min. kr 250,00
Maksimum kontantuttak per 7 dager kr 7 500,00
Maksimum overførsel fra kort til konto per 7 dagerkr 15 000,00
eFaktura kr 0,00
Papirfakturakr 49,00
Purregebyr kr 35,00
Kopi av kredittkortfakturakr 100,00