Avvikling av utenlandssjekker

Vi avviklet tilbudet om utenlandssjekker fra 30. september 2018. Alternativet er i stedet å benytte digitale betalingsløsninger.

Digitale betalingsløsninger erstatter sjekker

De siste årene har bruken av sjekk gått jevnt nedover siden sikrere og mer effektive digitale alternativer har tatt over. På verdensbasis er sjekk det betalingsmiddelet som er mest utsatt for svindel, tyveri og hvitvasking av penger.

Derfor avvikler Nordea tilbudet om avregning av innkommende utenlandssjekker fra
30. september 2018. Endringen skjer i tråd med vårt fokus på mer effektive, billigere og sikrere digitale betalingsløsninger.

Den digitale utgående betalingsmåten SWIFT til sjekk vil fortsatt være tilgjengelig etter
30. september 2018, med unntak av betalinger i norske kroner (NOK).

Dersom du har spørsmål kan du ringe kundeservice eller starte en sikker chat. 

Hva er alternativet?

Vi anbefaler elektroniske betalinger direkte til konto som er mer effektive og billigere.

Vi anbefaler at kunder som mottar utenlandssjekk returnerer disse til utsteder og ber om en SEPA Credit Transfer (i euro innad i Europa) eller konto-til-konto SWIFT-betaling (globalt) i stedet, slik at pengene går direkte inn på konto. 

Betaleren trenger følgende opplysninger for å kunne foreta overføringen:

SEPA Credit Transfer:

Fullt navn på mottaker

Full adresse til mottaker

IBAN (International Bank Account Number)  

BIC (swiftadresse)

eller

Konto-til-konto SWIFT-betaling:

Fullt navn på mottaker

Full adresse til mottaker

IBAN (International Bank Account Number)

BIC (swiftadresse)

Bankens navn, adresse og land