Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Key Information Document (KID)

Hva er en PRIIPs KID?

Packaged Retail Investment & Insurance (PRIIP) er en forskrift fra Europaparlamentet som trer i kraft i januar 2018.

Forskriften krever at alle produktprodusenter og distributører tilbyr private investorer et såkalt Key Information Document (KID). KID-dokumentet skal gi økt investorbeskyttelse og gjøre det lettere å velge og ta beslutninger i forbindelse med investering.

KID-dokumentene er utarbeidet for å hjelpe investorene med å forstå hvordan et produkt fungerer. Det skal også gi dem et sammenligningsgrunnlag for andre lignende investeringsprodukter. Nedenfor finner du KID-er som utstedes eller produseres av Nordea Bank Abp, filial i Norge for valuta og rentederivater. KID-er for strukturerte produkter, warranter og sertifikater finner du på siden for det aktuelle produktet. 

Valutaderivater

 1. FX Forward 3MÅpnes i nytt vindu
 2. FX Forward 1YÅpnes i nytt vindu
 3. FX Swap 3MÅpnes i nytt vindu
 4. FX Swap 1YÅpnes i nytt vindu
 5. FX Forward with Time Option 3MÅpnes i nytt vindu
 6. FX Forward with Time Option 1YÅpnes i nytt vindu
 7. Non-Deliverable FX Forward (NDF) 3MÅpnes i nytt vindu
 8. Non-Deliverable FX Forward (NDF) 1YÅpnes i nytt vindu
 9. FX Average Rate Forward 3MÅpnes i nytt vindu
 10. FX Average Rate Forward 1YÅpnes i nytt vindu
 11. FX Participating Forward 3MÅpnes i nytt vindu
 12. FX Participating Forward 1YÅpnes i nytt vindu
 13. Bought FX Average Rate Option 3MÅpnes i nytt vindu
 14. Bought FX Average Rate Option 1YÅpnes i nytt vindu
 15. FX Risk Reversal 3MÅpnes i nytt vindu
 16. FX Risk Reversal 1YÅpnes i nytt vindu
 17. FX Seagull 3MÅpnes i nytt vindu
 18. FX Seagull 1YÅpnes i nytt vindu
 19. FX Forward Extra 3MÅpnes i nytt vindu
 20. FX Forward Extra 1YÅpnes i nytt vindu
 21. FX Reverse Forward Extra 3MÅpnes i nytt vindu
 22. FX Reverse Forward Extra 1YÅpnes i nytt vindu
 23. FX Accumulator 3MÅpnes i nytt vindu
 24. FX Accumulator 1YÅpnes i nytt vindu
 25. FX Booster 3MÅpnes i nytt vindu
 26. FX Booster 1YÅpnes i nytt vindu
 27. FX Synthetic Forward 3MÅpnes i nytt vindu
 28. FX Synthetic Forward 1YÅpnes i nytt vindu
 29. FX Floorward 3MÅpnes i nytt vindu
 30. FX Floorward 1YÅpnes i nytt vindu
 31. Bought FX Option (European) 3MÅpnes i nytt vindu
 32. Bought FX Option (European) 1YÅpnes i nytt vindu
 33. Bought FX Single Barrier Knock-in Option 3MÅpnes i nytt vindu
 34. Bought FX Single Barrier Knock-in Option 1YÅpnes i nytt vindu
 35. Bought FX Single Barrier Knock-out Option 3MÅpnes i nytt vindu
 36. Bought FX Single Barrier Knock-out Option 1YÅpnes i nytt vindu
 37. FX Target Redemption Forward (TARF) 1YÅpnes i nytt vindu

Om PRIIPs

PRIIPs-forskriften skal styrke investorbeskyttelsen på følgende måter:

 • Gi grunnleggende informasjon før kontraktene inngås – derav navnet KID (Key Information Document). KID-dokumentene inneholder viktig informasjon om investeringsproduktet. Det er ikke reklame. Dokumentene hjelper deg med å forstå hvordan produktet fungerer, samt hvilke risikoer og potensielle gevinster og tap som er knyttet til produktet. 
 • Forbedre kvaliteten på informasjonen om de viktige egenskapene til investerings- og risikoreduksjonsprodukter (spesielt med tanke på risiko, avkastning og kostnader) og gjøre det enklere å sammenligne ulike produkter. Det gir deg som investor bedre beskyttelse, og det blir lettere å velge produkt.
 • Forskriften krever også at investeringsprodukter skal forklares med et enkelt språk, slik at det blir lettere for investorer å sammenligne produkter.

Hva inngår i PRIIPs

PRIIPs- forskriften er ganske lik og overlapper med MiFID II, men den store forskjellen er at PRIIPs er spesifikt rettet mot private investorer (dvs. kunder klassifisert som ikke-profesjonelle under MiFID II). Videre dekker forordningen kun såkalte PRIIP-produkter. 

Et PRIIP-produkt defineres som en investering der beløpet som tilbakebetales til en privatinvestor, kan variere på grunn av eksponering for referanseverdier eller avkastningen på én eller flere eiendeler som ikke kjøpes direkte av privatinvestoren. Eksempler på investerings- og risikoreduksjonsprodukter som omfattes av PRIIPs:

 • strukturerte produkter
 • børsnoterte produkter
 • derivater
 • UCITS (forsinket til 31. desember 2019)
 • alternative investeringsfond for privatkunder 
 • forsikringsbaserte investeringsprodukter 

Forskriften pålegger produsent/utsteder å utarbeide et KID-dokument for alle produktene som omfattes av PRIIPs. Et KID-dokument er et tre sider langt dokument som må foreligge på investorens lokale språk og publiseres på selskapets hjemmeside før produktet tilbys privatinvestorene. Alle distributører eller finansielle mellomledd som selger eller gir råd om PRIIPs-forordningen til en privatinvestor eller mottar en kjøpsordre på et PRIIP-produkt fra en privatinvestor, må tilby investoren et KID-dokument.