VPS-konto (Verdipapirkonto)

VPS-kontoen er for oppbevaring av dine verdipapirer som er registrert i Verdipapirsentralen. For å opprette VPS-konto hos oss, må du være kunde.

Dersom du oppretter tjenesten Aksjehandel på nett i Nettbanken, vil du automatisk få opprettet en VPS-konto.

Om VPS-konto Slik oppretter du konto Priser Om VPS-konto

For å eie verdipapirer som er registrert hos Verdipapirsentralen (VPS), må du ha en VPS-konto. Kontoen føres hos VPS, men forvaltes av Nordea.

Fordeler med VPS-konto

  • Du kan følge med på kontoen via Investortjenester i Nettbanken. Har du ikke nettbankavtale, kan du logge på Investortjenester via vps.noÅpnes i nytt vindu med din BankID.
  • Du mottar årsoppgave, meldinger om endringer og utbytte i postkassen i    Investortjenester.
  • Utbetaling av utbytte til din bankkonto hvis aktiv konto er registrert.
  • Direkte rapportering fra VPS til skattemyndighetene som danner grunnlag for ferdig utfylt selvangivelse. Gjelder ikke unoterte, utenlandske og egenhandlede aksjer samt obligasjoner.
Slik oppretter du konto

Opprette konto

  • Er du kunde i Nordea og har tilgang til nettbank: Bestill Aksjehandel på nett, og du vil automatisk få opprettet en konto ved etablering av tjenesten. Hvis det skal investeres i andre verdipapirer enn børsnoterte aksjer eller at kontoen skal pantsettes, anbefales en ordinær vps-konto. En avtale om føring av VPS-konto kan du opprette hos et Nordea-kontor.
    Kontakt Kundeservice på telefon 232 06001 eller på chatÅpnes i nytt vindu for å avtale tid med en rådgiver. 
  • Er du ikke kunde fra før, men har BankID fra annen bank, kan du registrere deg som kunde her: Bli kunde i Nordea med BankID. Når du blir kunde på nett med BankID får du opprettet Nettbank. Logg deg inn i Nettbanken og bestill Aksjehandel på nett under fanen "Sparing/Investering".
  • Om du ikke er kunde fra før og ikke har BankID fra annen bank, må du oppsøke et Nordea-kontor. Kontakt Kundeservice på telefon 232 06001 eller påchatÅpnes i nytt vindu for å avtale tid med en rådgiver. 

Flytte beholdning fra annen bank

Kunderådgiver i Nordea kan være behjelpelig med å fylle ut en overføringsfullmakt. Fullmakten skal sendes til den banken du skal overføre verdipapirene fra, dvs der du har din VPS-konto nå..

Priser

Den pengekonto som er registrert på VPS kontoen vedr. gebyrer, vil bli belastet for nedennevnte gebyrer ved forfall. Dersom du ønsker å endre konto for belastning, må du ta kontakt med Capital Market  Services/VPS i Nordea. Det er kontohavers ansvar at registrert pengekonto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning.

Beholdnings- og årsgebyr 1)
Verdi på beholdningPris
Kr 1 til kr 100.000kr 0,00
Kr 100.001 til kr 1.000.000 kr 380,00
Kr 1.000.001 til kr 100.000.000 kr 200,00 per påbegynt million
Kr 100.000.001 til kr 1.000.000.000 kr 125,00 per påbegynt million 
Kr 1.000.000.001 og over kr 40,00 per påbegynt million
1) Beholdnings- og årsgebyr belastes en gang per år og beregnes av markedskurs på beholdningen pr 31.12 hvert år. Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi. Har du flere VPS-konti i Nordea, blir du fakturert etter verdien på totalbeholdningen av alle VPS-konti per personnummer/foretaksnummer.
Månedsgebyr sertifikater
Verdi på beholdningPris
Kr 1 og overkr 6,00 per påbegynt million, minimum kr 50,00 per fakturering
Transaksjonsgebyr 2)
Spesifikasjon Pris 
Frigivelse ved salg utenom Nordeakr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS kontikr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konto til VP-konto i utlandetkr 500,00 per oppdrag
Egen overføring til egen VPS-konto i annen bank, utført i Investortjenester
kr 60,00 per vp nr
Overføring av totalbeholdning til annen ID / kontoførerkr 100,00 per vp nr
Innløsning av obligasjoner (”put”)kr 100,00 per vp nr
Etablering av rettighetkr 300,00 per rettighet
Etablering av fullmaktkr 300,00 per fullmakt
Kopi av tidligere utsendte Investormeldinger, unntatt siste års Årsoppgavekr 125,00 per kopi inkl. mva
2) Belastes to ganger per år
Øvrige gebyrer
Spesifikasjon Pris
Girogebyr 3)kr 50,00
Purregebyr ved manglende betaling kr 50,00

3) Du mottar faktura med girodel dersom belastningskonto for gebyrer ikke er registrert på VPS-kontoen.