Verdipapirkonto for utenlandske verdipapirer (VPU-konto)

Vi tilbyr forvaltning og oppgjør av verdipapirer som er registrert utenfor Norge. For å opprette verdipapirkonto for utenlandske verdipapirer (VPU-konto) må du være kunde hos oss. Dersom du oppretter tjenesten Aksjehandel på nett i Nettbanken og tilleggstjenesten Handel med internasjonale aksjer, vil du automatisk få opprettet en VPU-konto.

Er du ikke kunde men har BankID fra annen bank, vil du få Nettbank når du blir kunde via vår nettløsning.

Om VPU-konto og tjenestene Kontaktinformasjon Priser Om VPU-konto og tjenestene

For å kjøpe, selge eller oppbevare utenlandsregistrerte verdipapirer i Norge, må du ha en VPU-konto. 

Tjenesten dekker blant annet følgende oppgaver: 

  • Forvalte og utføre verdipapiroppgjør av utenlandske verdipapirer, pengeoppgjør og valutavekslinger.
  • Årsoppgave sendes etter hvert årsskifte. Beholdningsoppgave sendes etter forespørsel.
  • Informere om og utføre instrukser ved selskapshendelser: f.eks: fusjoner, fisjoner, oppkjøp, emisjoner etc.
  • Informere om varslede utbytter og sørge for at beløpene blir kreditert konto på betalingsdato.
  • Informere om varslede rentebetalinger og uttrekninger og sørge for at beløpene blir kreditert konto på betalingsdato.
  • Utføre proxy voting, herunder omregistrering av aksjer som gir stemmerett, i forbindelse med generalforsamlinger. Tjenesten utføres etter forespørsel.
  • Søke om skatterefusjoner for de respektive aksjebeholdninger på vegne av kunden. Utføres når refundert beløp er kr 1.600 eller høyere.
Kontaktinformasjon Priser

Verdipapirkonto for utenlandske verdipapirer (VPU-konto)

Forvaltningspris 1)
Verdi på beholdningPris
Kr 0 inntil kr 500.0000,40 %
Kr 500.001 inntil kr 2.000.000 0,30 %
Kr 2.000.001 og over
0,10 %
1) Beregnes av beholdning i NOK, min. kr 500 per år. Minimumsgebyret vil påløpe dersom det har vært beholdning/transaksjoner på kontoen i løpet av året. Dette gjelder selv om VPU-konto i deler av året har stått passivt. Beregningen foretas per marked og starter alltid med sats 0,4 % selv om verdien er større enn kr 500.000 per marked.
Transaksjonspriser
Marked
Pris 
Norden:
Danmark, Finland, Sverige
kr 300,00
Euroclearkr 400,00
USA og Canada
kr 300,00
Europa 1:
Frankrike, Holland, Belgia, Sveits, Tyskland, Spania, Østerrike
kr 500,00
Europa 2:
England, Irland, Portugal, Island
kr 400,00
Europa 3:
Estland, Latvia, Litauen
kr 450,00
Japankr 600,00
Australia og New Zealand
kr 600,00

Asia:
Hong Kong, Singapore

kr 700,00
Sør Afrikakr 500,00
Øvrige tjenester3)3)
Spesifikasjon Pris 1)
Aksje-/kapitalendringer i selskapene, f.eks. emisjoner og fusjoner e.l.
kr 125,00 per utført oppdrag
Refusjon og kildeskatt
Det søkes ikke om skatterefusjon når refusjonsbeløpet er mindre enn kr 1 600,00
kr 800,00 per utbytte
Overføring av utbytte til kunder per bankgirokr 50,00 per transaksjon
Ved konvertering til/fra fysiske aksjerkr 2 000,00
Spesielle forespørsler og oppdragkr 800,00 per påbegynt time
Kanselleringer og manuelle korreksjonerkr 100,00
GeneralforsamlingstjenesterEtter avtale

1) I tillegg påløper eventuelle andre direkte kostnader som påløper hos utenlandsk forvalterbank.