Investortjenester

Investortjenester er en nettjeneste for deg med VPS-konto i Nordea. Du får en oversikt fra dag til dag over dine verdipapirer. Tjenesten kan passe for deg som ønsker å følge med på verdien av din portefølje.

Om Investortjenester Slik logger du inn Priser Om Investortjenester

Med Investortjenesten kan du blant annet se dine verdipapirtransaksjoner, verdipapirbeholdninger og markedsverdien av din portefølje. Du vil også kunne foreta tegning i emisjoner hvis utsteder også benytter denne tjenesten.

Dine fordeler med Investortjenester

  • Oversikt over dine børsnoterte verdipapirer - beholdning, transaksjoner og markedsverdi.
  • Verdipapirinformasjon.
  • Alle meldinger (årsoppgave, endrings- og utbyttemeldinger) fra Verdipapirsentralen hentes i Investortjenesters postkasse. For å motta meldinger via ordinær post, vennligst kontakt oss.
  • Du kan foreta tegning i nye emisjoner hvis utsteder også benytter denne tjenesten.
  • Du kan søke etter historiske meldinger fra VPS tilbake til år 2000.
  • Tidsbesparende.
Slik logger du inn

Nettbankkunder i Nordea

Logg inn i Nettbank Privat og velg fanen "Sparing/Investering".  Investortjenester finner du i menyen til venstre på siden.

Ikke nettbankkunde i Nordea

Med BankID: Logg deg på VPS-Investortjenester via vps.noÅpnes i nytt vindu

Uten BankID: Gå til logg inn menyen på nordea.no og velg Investortjenester under "Personkunder" og identifiser deg med: 

  • BrukerID: Personnummer
  • Passord: Bestilles via telefon 22 48 56 56. Når bestilling er registrert, sendes passordet per post fra OSLO-VPS.
Priser
Priser for Investortjenester
SpesifikasjonPris
Etablering og brukFor tiden gratis.