Verdipapirtjenester

woman leaning back by computer 

Har du VPS-konto?

Investortjenester gir deg full oversikt!

Kom i gang med Investortjenester
I fokus I fokus

VPS-konto (Verdipapirkonto)

For å eie verdipapirer som er registrert hos Verdipapirsentralen (VPS), må du ha en VPS-konto.

For å opprette VPS-konto hos oss, må du være kunde.

Investortjenester

Følg med verdien av din portefølje

Investortjenester er en nettjeneste for deg med VPS konto hos oss. Tjenesten gir deg en fullstendig oversikt fra dag til dag over dine verdipapirer.

Utenlandske verdipapirer (VPU-konto)

Oppgjør, oppbevaring og forvaltning av utenlandske verdipapirer

For å kjøpe, selge eller oppbevare utenlandsregistrerte verdipapirer i Norge, må du ha en VPU-konto.