Fastrentekonto med bonus

Dette er banksparing hvor renten er garantert i en 12 måneders bindingsperiode. Har du lengre sparehorisont enn 1 år, kan du fornye sparingen og dermed oppnå en bonusrente! Dette er en gunstig og trygg plasseringsform, ikke bare for deg som ønsker langsiktighet i sparingen, men som også ønsker forutsigbarhet i avkastningen.

Om Fastrentekonto med bonus Betingelser Renter Åpne konto Om Fastrentekonto med bonus

Om Fastrentekonto med bonus

Dine fordeler:

 • God rente som er garantert i ett år av gangen
 • Forutsigbarhet i avkastningen
 • Sparebeløpet er trygt plassert og omfattes av Bankenes sikringsfond som sikrer innskudd med inntil 2 millioner kroner per innskyter per bank.
 • Sparingen kan avsluttes etter 1 år
 • Dersom avtalen forlenges i ytterligere 12 måneder oppnås en bonusrente
Betingelser

Betingelser

Plassering på en fastrentekonto innebærer at pengene er bundet i en periode på 12 måneder av gangen. Eventuelle uttak og/eller oppgjør av konto i bindingsperioden medfører uttaksgebyr på 2,50% av uttaksbeløpet, minimum kr 250,00.

I den første bindingsperiode(1) forrentes innskuddet etter den sats som tilbys. Dersom du etter 12 måneder ønsker å forlenge sparingen vil du for den nye bindingsperioden (2) oppnå en bonusrente, i tillegg til den fastrentesatsen som tilbys på fornyelsestidspunktet. Bonusrente oppnås også for bindingsperiode 3 og 4.

 • Minimumsinnskuddet er 15.000,-. Maksimuminnskuddet er 5 millioner
 • Rentene tilføres kontoen ved utløp av hver bindingsperiode
 • Vi tilbyr Fastrente med bonus i avgrensede salgsperioder. Gjeldende tilbud kan bli stoppet eller endret på kort varsel
Renter
Salgsperiode for gjeldende tilbud: 01.09.2017 og inntil videre *
SpesifikasjonRente og betingelser
Fastrenterente, spareår 11,35 % p.a.
Bindingsperiode, spareår 101.10.2017 - 30.09.2018
Bonusrente, spareår 2, 3 og 40,20 % p.a.
Gebyr for uttak i bindingsperioden2,50 %, min. kr 250,00

* Gjeldende rente fastsettes for ett år av gangen og oppnås ved å binde pengene i 12 måneder. Vi tilbyr Fastrente med bonus i avgrensede salgsperioder. Gjeldende tilbud kan bli stoppet eller endret på kort varsel.

Åpne konto

Åpne konto fra 18 år

Åpne konto under 18 år

 • Dersom ditt barn er kunde i Nordea, kan du åpne konto til barnet i NettbankenÅpnes i nytt vindu.
 • Er ikke barnet kunde i Nordea, må du på forhånd avtale tid med rådgiver på chatÅpnes i nytt vindu eller telefon 232 06001 for å åpne konto. Du må ta med følgende til møtet:
 1. Fødselsattest. Har du ikke fødselsattesten kan du bestille denne på Altinn eller ved å kontakte lokalt Folkeregister/Skattekontoret. 
 2. Signert fullmakt (pdf, 535 KB)Åpnes i nytt vindu fra den foresatte som eventuelt ikke er med i banken.
 3. Gyldig legitimasjon av begge foresatte. Også til den som ikke er med i banken. 

Merk: Begge foresatte må være registrert som kunde i Nordea. Foresatte som ikke er registrert fra før, vil bli registrert samtidig med opprettelsen av barnets konto og kundeforhold. 

Råd om sparing på konto

Children swinging in the garden  

Engasjer barna i sparing

Det er god læring i å se hvordan sparing gjøres i praksis.

Woman looking out of window  

8 grunner til å spare

Hvordan du skal spare, avhenger av hva du skal bruke pengene til, og når du trenger dem.