Stabile fond

Spar i et av våre "stabile fond" og oppnå god avkastning til en lavere risiko over tid. Vi tilbyr 4 fond som investerer i håndplukkede stabile selskaper over hele verden.

Om "stabile fond" Mer fakta Kostnader Slik kjøper du fond Om "stabile fond"

Våre “stabile fond” følger den stabile investeringsprosessen

Dine fordeler med Stabile fond:

 • Du kan forvente en mer stabil avkastning over tid i et sterkt svingende aksjemarked.
 • Målsettingen er at fondene over tid skal gi deg like god avkastning som aksjemarkedet generelt.
 • Du kan for tiden velge blant 4 fond.
 • Du kan være trygg på at sparingen din følges nøye opp av våre forvaltere.

Dine fordeler ved å spare i aksjefond:

 • Du får deler av avkastningen skjermet for skatt, samt skatteutsettelse.
 • Du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst.
 • Bestem selv hvor mye og hvor ofte du vil spare – spareavtaler fra 100 kroner i måneden og/eller engangsinnskudd fra 100 kroner.
 • Som Nordea-kunde kan du enkelt og raskt handle fond selv og opprette spareavtale i Nettbanken.
Mer fakta

Hva er "stabile fond"?

Begrepet "stabile fond" viser at fondet følger den stabile investeringsprosessen.

Målet er å oppnå en like god avkastning som aksjemarkedet over tid til en lavere risiko. Den stabile investeringsprosessen har historisk vist seg å være robust når markedet faller kraftig.

Forvalterne benytter en grundig analyse og hvert selskap fondet skal investere i håndplukkes. Stabilitet i selskapenes inntjening er et viktig kriterium.

Dette er en investering som gjør det mulig for investorer å dra fordel av langsiktige avkastningsmuligheter i ulike markeder med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt.

Valg av fond

Nordea Stable Emerging Markets Equity

Nordea Stabil Avkastning

 • Globalt kombinasjonsfond
 • Fondet investerer i globale aksjer og rentepapirer
 • Mer informasjon

Nordea Norge Verdi

 • Norsk aksjefond
 • Fondet investerer hovedsakelig i selskaper på Oslo Børs
 • Mer informasjon

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

 • Globalt aksjefond
 • Investerer hovedsakelig i det globale aksjemarkedet
 • Selskaper kan utelates fra fondets investeringsunivers hvis deres virksomhet er i strid med anerkjente etiske retningslinjer.
 • Mer informasjon
Kostnader
Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.
Slik kjøper du fond

Kjøp i Nettbanken

Dersom du ikke allerede er fondskunde hos oss, må dette registreres spesielt før du starter spareavtalen. Bestill nå og kom i gang med sparingen allerede i morgen.

Når du har blitt kunde gjør du dette for å starte spareavtale:

 1. Logg inn i Nettbanken
 2. Klikk på tab-en for Sparing og investering
 3. Bli fondskunde. Velg Fondshandel fra venstremenyen og følg anvisningene

Forbehold

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Råd om sparing i fond

Woman by computer  

Få på plass en spareplan uten å gå i banken

Veien til en god spareplan kan starte med et nettmøte med oss.

Fondsmagasinet leser du på alle enhetene dine.  

Fondsmagasinet

Et e-magasin for deg som er interessert i fond. Les artikler og se filmer om interessante markeder og fond.