Sparekalkulator for månedlig sparing i fond

Gjør beregninger som kan hjelpe deg å nå de sparemål du har satt deg; se hvilken avkastning du trenger for å nå dine sparemål.

De ulike fondstypene har forskjeller i forventet avkastning og risiko.

Kalkulatoren tar ikke hensyn til skatt og inflasjon.

Avkastning Avkastning

Forbehold

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Råd om sparing i fond

Woman by computer 

Få på plass en spareplan uten å gå i banken

Veien til en god spareplan kan starte med et nettmøte med oss.

Fondsmagasinet leser du på alle enhetene dine. 

Fondsmagasinet

Et e-magasin for deg som er interessert i fond. Les artikler og se filmer om interessante markeder og fond.