Spar i fond

Når du sparer i fond, øker du muligheten for å oppnå høyere avkastning enn tradisjonell sparing på konto. Avkastning og risiko er som hånd i hanske, jo høyere avkastning du forventer, jo større risiko må du ta. Du har flere fondstyper å velge mellom med ulike risikoprofiler.

Fond anbefales for deg som sparer langsiktig eller til pensjon, enten som engangsinnskudd eller spareavtale.

Vi er opptatt av klima og bærekraft

Alle våre aktivt forvaltede fond følger retningslinjer for ansvarlige investeringer, bl.a. prinsipper utviklet av FN (PRI). For deg betyr det at dine sparepenger forvaltes ansvarlig og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Fondstyper Kom i gang Ferdigpakkede fond Priser Fondstyper

Hvilken fondstype passer for deg?

Nedenfor finner du beskrivelser av forskjellige typer fond du kan velge mellom. Finn den type fond som passer for deg og start sparing!

Aksjefond

Aksjefond gir deg mulighet for best avkastning på lang sikt. Samtidig innebærer sparing i aksjefond høyere risiko enn f.eks. pengemarkedsfond. Aksjefond kan passe alle som skal spare langsiktig og har tro på økt verdiskapning i Norge og i verden.

Dine fordeler ved å investere i aksjefond

  • Du får mulighet til høy avkastning, dersom du er langsiktig og er villig til å ta risiko.

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond investerer både i aksjer og rentebærende papirer. Muligheten for avkastning og risiko avhenger av hvor stor aksjeandelen i  fondet er. Her finnes det mange ulike kombinasjoner.  Dette gjør det enkelt å velge ett “skreddersydd fond”. Denne fondstypen kan passe dersom du skal spare langsiktig og ønsker en “ferdig fondspakke” tilrettelagt for deg.

Dine fordeler ved å investere i kombinasjonsfond

  • Du får mulighet for god avkastning.
  • Du trenger ikke nødvendigvis å ta så høy risiko.

Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond er et rentefond og ligner mest på vanlig banksparing. Risikoen og forventet avkastning er lavest av alle typer fond. Spesielt for avkastningen er at den består av renteinntekt og kursgevinst/tap. Pengemarkedsfond kan passe for deg som ønsker muligheten for litt bedre avkastning enn bankkonto, og som kan akseptere litt risiko.

Dine fordeler ved å investere i pengemarkedsfond

  • Du kan få noe høyere avkastning enn sparing på bankkonto.
  • Risikoen er lav.

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond er et rentefond og historisk er avkastningsmuligheten og risikoen i et slikt fond noe høyere over tid enn i et pengemarkedsfond. Vær oppmerksom på at det også finnes obligasjonsfond med høyere avkastningsmulighet og risiko. Kan passe for deg som skal spare i minimum 1 år. 

Dine fordeler ved å investere i obligasjonsfond

  • Du kan få høyere avkastning enn sparing på bankkonto og pengemarkedsfond.
Kom i gang

Kjøp fond på 1-2-3 i nettbanken

Er du kunde med nettbank?

Logg deg inn i nettbanken og start sparing.

Spar regelmessig med spareavtale 

Å spare i fond er enklere enn mange tror. Gjennom en spareavtale kjøper du andeler i ett eller flere fond gjennom automatiske trekk hver måned. Det er en lønnsom måte å la pengene vokse på. Minimum sparebeløp er normalt kr 100 og sparebeløpet blir belastet direkte fra din bankkonto på ønsket dato.

Ferdigpakkede fond

Ferdigpakkede fond gjør det enkelt for deg

Ferdigpakkede fond er fond-i-fond, som investerer i andre fond i Nordea. Du får tilgang til mange fond som investerer over hele verden. Det betyr at du kan velge det fondet som passer til din risikoprofil og forventning til avkastning. Du kan velge mellom 7 fond med en kombinasjon av aksjer og renter.

Nordea Plan-fond

Spar i fond og få mulighet for god avkastning

I Nordeas Plan-fond har vi samlet all "smart sparing" i ett fond.

Priser
Priser for Fondshandel på nett
SpesifikasjonPris
Etablering/årsgebyrkr 0,00
Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.

Forbehold

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Råd om sparing i fond

Woman by computer  

Få på plass en spareplan uten å gå i banken

Veien til en god spareplan kan starte med et nettmøte med oss.

Fondsmagasinet leser du på alle enhetene dine.  

Fondsmagasinet

Et e-magasin for deg som er interessert i fond. Les artikler og se filmer om interessante markeder og fond.