Ordrefrist for kjøp og salg av fondsandeler

Kjøp og salg av fondsandeler effektueres alltid til ukjent kurs.

  • Salgsordre mottatt innen kl. 10.00 vil få kurs samme dag. Salgsordre mottatt etter kl. 10.00 vil bli avregnet til neste dags kurs.
  • Ved kjøp må ordren være mottatt Nordea før kl. 10.00 for å få kurs samme dag. Det kan kun benyttes konto i Nordea ved kjøp av fondsandeler.

Tidsfristene gjelder for de fleste av våre fond ved kjøp og salg av fondsandeler.

Hva skjer når et verdipapirfond må stenges for handel?

I helt spesielle tilfeller, når et fond ikke kan fastsette en kurs fordi fondets midler ikke kan verdsettes på en måte som sikrer andelseierne like rettigheter, kan fondet bli midlertidig stengt for kjøp og salg. For norskregistrert verdipapirfond må Finanstilsynet godkjenne stengningen og informasjon om dette vil legges ut på Nordea.no.

Lovverket i forbindelse med stengning av verdipapirfond vil variere noe avhengig av hvilket land fondet er registrert i.

Råd om sparing i fond

Woman by computer  

Få på plass en spareplan uten å gå i banken

Veien til en god spareplan kan starte med et nettmøte med oss.

Fondsmagasinet leser du på alle enhetene dine.  

Fondsmagasinet

Et e-magasin for deg som er interessert i fond. Les artikler og se filmer om interessante markeder og fond.