Nordea Emerging Stars

Er du opptatt av at dine sparepenger investeres på en ansvarlig og bærekraftig måte? Er du samtidig langsiktig og ønsker gode avkastningsmuligheter? Ved å spare i aksjefondet Nordea Emerging Stars kan du oppnå begge deler.

Om Nordea Emerging Stars Mer fakta Kostnader Slik kjøper du fond Om Nordea Emerging Stars

Om Nordea Emerging Stars

Aksjefondet Nordea Emerging Stars investerer i selskaper i fremvoksende markeder med tilpasningsdyktighet til miljø, sosiale forhold, og god eierstyring.

Gjennom en grundig analyse og selskapsbesøk fra Nordeas team for ansvarlige investeringer, vurderer vi hvordan selskaper håndterer risiko og muligheter relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og etikk, samt om selskapene produserer produkter som vil bidra til en mer bærekraftig utvikling. Parallelt gjøres også den ordinære finansielle selskapsanalysen. Selskapet må gjøre det bra på begge parametre for å bli godkjent som investering i fondet. Vi tror at det er selskapene som klarer å tilpasse seg de miljømessige og sosiale utfordringene som verden står overfor i dag, som kommer til å levere god avkastning fremover. Dette gjelder spesielt innenfor fremvoksende markeder.

  • Du investerer i et fond med særlig fokus på miljømessige, sosiale og eierstyringsmessige forhold.
  • Du er med på å påvirke hvordan verden ser ut i morgen.
  • Vi plukker morgendagens selskaper, som utpeker seg innen ansvarlige prinsipper.
  • Du kan oppnå god avkastning på lang sikt, hvis du er villig til å ta risiko.
  • Bestem selv hvor mye og hvor ofte du vil spare – spareavtaler fra 100 kroner i måneden og/eller engangsinnskudd fra 100 kroner.
  • Som Nordea-kunde kan du enkelt og raskt handle fond selv og opprette spareavtale i Nettbanken.

Les mer om Nordea Emerging Star i fondsinformasjonstjenesten

Mer fakta

Mer fakta om Nordea Emerging Stars

Aksjefondet Nordea Emerging Stars investerer i fremvoksende markeder, som Brasil, India, Indonesia og Kina.

Selskaper i fremvoksende markeder møter allerede i dag utfordringer som vannmangel, behov for å effektivisere energi, korrupsjon med mer. 

Vi tror at disse tilpasningsdyktige selskapene har et godt grunnlag for å kunne gi god og stabil avkastning, ikke minst fordi disse selskapene håndterer risiko på en god måte.

En gjennomgang av 100 studier * viser at selskaper som er god på såkalt ESG (miljømessige, sosiale og eierstyringsmessige forhold) viser seg å positivt korrelere med risikojustert avkastning. Det vil si at de har bedre avkastning eller lavere risiko enn konkurrenter, som eksempelvis ikke implementerer strategier på miljømessige forhold.

* Kilde: Deutche Banks metastudie av 100 studier på korrelasjon mellom ESG og risikojustert avkastning.

Kostnader
Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.
Slik kjøper du fond

Kjøp i Nettbanken

Dersom du ikke allerede er fondskunde hos oss, må dette registreres spesielt før du starter spareavtalen. Bestill nå og kom i gang med sparingen allerede i morgen.

Bli kunde og fondskunde

Hvis du ikke er kunde i Nordea og ønsker å handle fond er dette enkelt. Med BankID kan du få en konto og nettbank her og nå.

Når du har blitt kunde gjør du dette for å starte spareavtale:

  1. Logg inn i Nettbanken
  2. Klikk på tab-en for Sparing og investering
  3. Bli fondskunde. Velg Fondshandel fra venstremenyen og følg anvisningene

Forbehold

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Råd om sparing i fond

Woman by computer  

Få på plass en spareplan uten å gå i banken

Veien til en god spareplan kan starte med et nettmøte med oss.

Fondsmagasinet leser du på alle enhetene dine.  

Fondsmagasinet

Et e-magasin for deg som er interessert i fond. Les artikler og se filmer om interessante markeder og fond.